با سلام من با لاراول 5.6 به sql server وصل شدم و عملیات CRUD رو انجام میدم و مشکلی نیست. اما وقتی از حرف "ی" استفاده میکنم به مشکل میخورم. برای مثال:

کتابی رو به نا ریاضی ذخیره کردم. حالا مخواد از یک مدرسه معلم هایی که درس ریاضی رو تدریس میکنند رو پیدا کنم. با جستجو روی درس "ریاضی" چون "ی" داره چیزی برنمیگرده ولی اگه درسی رو انتخاب کنم که حرف "ی" نداشته باشه مشکلی پیش نمیاد

تنظیمات config دیتابیس رو هم روی utf8 گذاشتم ولی نشد.

'sqlsrv' => [
  'driver' => 'sqlsrv',
  'host' => env('DB_HOST', 'localhost'),
  'port' => env('DB_PORT', '1433'),
  'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),
  'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),
  'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
  'charset' => 'utf8',
  'collation' => 'utf8_persian_ci',
  'strict' => false,
  'engine' => null,
  'prefix' => '',
],