سلام، ویرایشگر متن برای توضیحات که لحاظ کردم قبول نمیکنه و دکمه ارسال مطلب غیر فعال میشه و عمل نمیکنه. تکه کد زیر رو هم در تگ head قرار دادم ولی باز جواب نمیده:

<script>tinymce.init({selector:'textarea'});</script>

جستجو کردم ولی همون چیزی و پیدا میکنم که خودمم انجامش دادم ولی عمل نمیکنه.

اگه کسی در خصوص نصب و راه اندازی مارک داون هم بلده توضیحی بده. سپاس