یک سری مباحث در React معمولا زیاد صحبت نمی شه از جمله Re-render های غیر ضروری و همینطور در ادامه اون performance issues .

مدتی هست ایشون هر چند وقت یک ویدیو بسیار مهم و کاربردی منتشر می کنه که واقعا حیف هست دیده نشه به همین منظور من اینجا لینکشون می کنم و با انتشار هر ویدیو جدید این پست نیز بروز رسانی می شود.


  1. Why React components re-render?
  2. Preventing React re-renders with composition
  3. Preventing re-renders with React.memo
  4. useCallback for re-renders: remove most of them
  5. The mystery of React key: how to write performant lists
  6. Refs in React: from access to DOM to imperative API
  7. React composition patterns: passing components as props
  8. Say no to "flickering" UI: useLayoutEffect, painting and browsers story
  9. React composition patterns: render props
  10. React reconciliation: how it works and why should we care

پیشنهاد ویژه می دم مطالب ایشون رو از دست ندید

آخرین به روز رسانی 21 اردیبهشت ۱۴۰۲