سلام دوستان

من مدتی کار با rails رو شروع کردم ولی درک session و helper های ریلز برام سخته میخواستم بدونم مقالاتی به زبان فارسی کسی داره ؟

 module SessionsHelper

  def create_session(user)
   session[:user_id] = user.id
  end

  def destroy_session(user)
   session[:user_id] = nil
  end

  def current_user
   User.find_by(id: session[:user_id])
  end
 end