{{ thread.title }}

{{ locked_reason }} درخواست ها

@farahmand {{ experience | farsi }} تجربه نویسنده آخرین فعالیت ٢ روز پیش

@amir یک پیشنهاد داشتم برای قسمت رهبران:

در پروفایل هر شخص یک قسمت Bio فقط جهت تخصص ها باشه و در قسمت رهبران بیاد تا مثلا من که راجع به لاراول سوال دارم بدونم باید از چه کسی بپرسم و برای سوال دیگه چه کس دیگری رو.

البته شاید نیاز به تایپ نباشه مثلا برچشب یا همون تگ هایی به یک قسمت اضافه بشه