منتشر شده در ۱۰ تیر، ۱۳۹۴

پلیمر
Building an Element in Polymer 2: Making it Work! (Part 5 of 5)


۶۹ ویدیو امیر عظیمی

فایل های تمرینی وجود ندارد.
ویدیوها را نگاه کنید و خودتون فایل ها رو بسازید.

پلیمر کتابخانه‌ی جاوا اسکریپت برای توسعه سایت‌ها و نرم‌افزارهای تحت وب است. به زبان ساده‌تر پلیمر مجموعه‌ای از وب‌کامپوننت‌ها Web Component‌ آماده استفاده را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهند. مشابه راه‌کارهایی که کتابخانه‌‌های X-Tag و Bosonic فراهم می‌کنند.

وب‌کامپوننت به معنی ایجاد تگ‌های شخصی و خصوصی سازی شده برای استفاده در وب اپلیکیشن‌ها است. مهم‌ترین هدف پلیمر تعریف زیرساختی برای شکستن کامپوننت‌ها بزرگ به بخش‌های کوچک‌تر است. این کار مزایای از جمله موارد زیر را برای توسعه‌دهدگان نرم‌افزارها به همراه دارد:

کامپوننت‌ها مستقل از یکدیگر خواهند بود. در صورت طراحی صحیح معماری، تغییر در یک کامپوننت، منجر به ایجاد مشکل در سایر کامپوننت‌ها نمی‌شود.

از نوشتن کدهای تکراری جلوگیری می‌شود. شما می‌توانید یک کامپوننت مشترک را در چندین کامپوننت دیگر براحتی استفاده نمایید.

پلیمر (و به صورت کلی‌تر وب کامپوننت) سرعت توسعه نرم‌افزار را شتاب می‌بخشد.

نگهداری Maintenance نرم‌افزار در بلندمدت کم هزینه‌تر خواهد بود.

Building an Element in Polymer 2: Making it Work! (Part 5 of 5) ۲۸ بهمن، ۱۳۹۶
Building an Element in Polymer 2: Making it Look Good! (Part 4 of 5) ۲۸ بهمن، ۱۳۹۶
Building an Element in Polymer 2: Basic Polymer Conversion (Part 3 of 5) ۲۸ بهمن، ۱۳۹۶
Building an Element in Polymer 2: Understanding Polymer Project Structure (Part 2 of 5) ۲۸ بهمن، ۱۳۹۶
Building an Element in Polymer 2: Install Tools & Initialize Project (Part 1 of 5) ۲۷ بهمن، ۱۳۹۶
Asynchronous Actions with Redux -- Polycasts #62 ۲۷ بهمن، ۱۳۹۵
How to use Redux in Polymer -- Polycasts #61 ۲۹ دی، ۱۳۹۵
Building Firebase for production -- Polycasts #60 ۱۵ دی، ۱۳۹۵
Firebase Messaging -- Polycasts #59 ۲۴ آذر، ۱۳۹۵
Firebase Realtime Database -- Polycasts #58 ۱۰ آذر، ۱۳۹۵
Authentication with Firebase -- Polycasts #57 ۲۶ آبان، ۱۳۹۵
Moar Forms! -- Polycasts #56 ۵ آبان، ۱۳۹۵
Forms! -- Polycasts #55 ۱۴ مهر، ۱۳۹۵
What's up with Polymer 2? #AskPolymer -- Polycasts #54 ۱ مهر، ۱۳۹۵
How to build a CLI generator -- Polycasts #53 ۱۹ شهریور، ۱۳۹۵
Polymer Starter Kit 2! -- Polycasts #52 ۳ شهریور، ۱۳۹۵
Accessible Components: Labeling -- Polycasts #51 ۲۰ امرداد، ۱۳۹۵
Accessible Components: Screen readers -- Polycasts #50 ۶ امرداد، ۱۳۹۵
Accessible Components: Keyboard access -- Polycasts #49 ۲۳ تیر، ۱۳۹۵
Polymer CLI: Getting Started -- Polycasts #48 ۲۶ خرداد، ۱۳۹۵
Lazy loading data with app-route -- Polycasts #47 ۱۲ خرداد، ۱۳۹۵
Routing with carbon-route -- Polycasts #46 ۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵
Polygit. The Polymer CDN! -- Polycasts #45 ۱۹ فروردین، ۱۳۹۵
What about 3rd party JavaScript? #AskPolymer -- Polycasts #44 ۴ فروردین، ۱۳۹۵
Lazy Loading Elements -- Polycasts #43 ۱۹ اسفند، ۱۳۹۴
Yo! Where's my data table?! #BuiltWithPolymer -- Polycasts #42 ۵ اسفند، ۱۳۹۴
How do I use Sass with Polymer? #AskPolymer -- Polycasts #41 ۲۱ بهمن، ۱۳۹۴
Crisper: Protecting your Polymer app with CSP -- Polycasts #40 ۷ بهمن، ۱۳۹۴
Optimize for production with Vulcanize -- Polycasts #39 ۲۴ دی، ۱۳۹۴
Browser testing with Travis & Sauce Labs -- Polycasts #38 ۹ دی، ۱۳۹۴
Testing AJAX with Web Component Tester -- Polycasts #37 ۲۵ آذر، ۱۳۹۴
Unit Testing with Web Component Tester -- Polycasts #36 ۱۲ آذر، ۱۳۹۴
Binding to Arrays -- Polycasts #35 ۴ آذر، ۱۳۹۴
#ChromeDevSummit talks are up - W00T! -- Polycast #34 ۲۷ آبان، ۱۳۹۴
What about internationalization? #AskPolymer -- Polycasts #33 ۲۰ آبان، ۱۳۹۴
Supercharged Observers! -- Polycasts #32 ۱۳ آبان، ۱۳۹۴
Where’s the Designer? #AskPolymer -- Polycasts #31 ۶ آبان، ۱۳۹۴
Binding to Objects -- Polycasts #30 ۲۹ مهر، ۱۳۹۴
#AskPolymer: How do you make the show? -- Polycasts #29 ۲۲ مهر، ۱۳۹۴
Data Binding 101 -- Polycasts #28 ۱۵ مهر، ۱۳۹۴
#AskPolymer: Rob answers all the questions ever -- Polycasts #27 ۸ مهر، ۱۳۹۴
iron-ajax… wat?! -- Polycasts #26 ۱ مهر، ۱۳۹۴
Neon-animated pages -- Polycasts #25 ۱۸ شهریور، ۱۳۹۴
Google Chrome Developers: the new home for Polycasts! ۱۷ شهریور، ۱۳۹۴
Content Switcheroo Update! -- Polycasts #24 ۴ شهریور، ۱۳۹۴
Slick web animations -- Polycasts #23 ۲۱ امرداد، ۱۳۹۴
Custom icons with Iron Iconsets -- Polycasts #22 ۷ امرداد، ۱۳۹۴
Behaviors -- Polycasts #21 ۲۴ تیر، ۱۳۹۴
Iron Icons -- Polycasts #20 (100 Days of Google Dev) ۱۸ تیر، ۱۳۹۴
Go Offline -- Polycasts #19 ۸ تیر، ۱۳۹۴