منتشر شده در ۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش سریع html و css و bootstrap
آموزش چهارم آموزش سریع html و css و bootstrap

٢٣ ویدیو شهریار توکلی

فایل های تمرینی وجود ندارد.
ویدیوها را نگاه کنید و خودتون فایل ها رو بسازید.

چندی پیش تصمیم بر این موضوع گرفتم که باید آموزش هایی را برای زبان برنامه نویسی الکسیر آماده کنم و همینطور فریم ورک دوست داشتنی و قدرتمند آن یعنی فونیکس. به همین منظور علاوه بر آموزش های خوبی که برای طراحی قالب که اگر بخوام بهتر بگم css, htmlدر وب سایت پارس کلیک موجود بوده تلاش بر این داشتم کمی از نحوه کد زدن خودم و حل مشکلات به روش سریع صحبت کنم و پیش نیاز هایی رو برای آموزش های آینده ام درست نمایم. در این سری آموزش ها سعی شده تا آنجایی که امکان دارد ساده توضیح داده شود ولی اگر یک پیش نیاز بسیار کوچیک در حد آشنایی خیلی کم با css, html داشته باشید این آموزش برای شما شرین تر خواهد شد. لازم به ذکر است در این آموزش قرار است شما بیشتر کار کنید و آموزش کمتر توضیح بدهد تا وارد یک زندگی ساده برنامه نویس واری شوید. به این علت که بارهار برای خود ما هم پیش آماده که یک آموزش بسیار قدرتمندی را جلو رفتیم و یک ابزار بسیار خوبی را با آن ساختیم ولی رفتیم روی پروژه خودمان نتونستیم حتی یک شروع داشته باشیم دلیلی آن هم به نظر شخصی بنده کامل بودن و بسیار دقیق بودن آموزش است که هیچ مسیری را برای کاربر باقی نگزاشته است تا وارد چالش شود. امید وارم آموزش ها برای شما مفید واقع شود و همینطور منتظر آموزش های مربوط به الکسیر باشید

آموزش اول آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش دوم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش سوم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش چهارم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش پنجم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش ششم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش هفتم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش هشتم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش نهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش دهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش یازدهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش دوازدهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش سیزدهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش چهاردهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش پانزدهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش شانزدهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش هفتدهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش هجدهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش نوزدهم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش بیستم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش بیست و دوم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش بیست و یکم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷

آموزش بیست و سوم آموزش سریع html و css و bootstrap

۱۷ دی، ۱۳۹۷