اگر دوست دارید اینجا رو کلیک کنید تا به کانال ولاگ های شخصی من سابسکرایب کنید.
WordPress ساخت زیرپوسته برای وردپرس

WordPress ساخت زیرپوسته برای وردپرس

۱- زیرپوسته وردپرس چیست؟

٣٣ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- زیرپوسته وردپرس چیست؟
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢
۲- درست کردن زیرپوسته برای وردپرس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣
۳- وارد کردن استایل زیرپوسته برای وردپرس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۴
۴- دستکاری کردن زیرپوسته برای وردپرس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۵
۵- پاراگرافها در زیرپوسته برای وردپرس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۶
۶- قلم ها در زیرپوسته برای وردپرس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۷
۷- سیستم وردپرس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۸
۸- مدل زیرپوسته وردپرس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۹
۹- تغییر Header در زیرپوسته برای وردپرس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١١
۱۱- صفحه custom در زیرپوسته برای وردپرس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١٢
۱۲- کد شرطی برای زیرپوسته در وردپرس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١٣
۱۳- قانون درست کردن زیرپوسته در وردپرس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۴
۱۴- فایلهای index زیرپوسته در وردپرس
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۶
۱۶- تغییرات زیرپوسته در وردپرس
۲۲ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۷
۱۷- فایل functions در وردپرس
۲۲ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۸
۱۸- سوار کردن روی عملکردها در وردپرس
۲۲ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۹
۱۹- صفحه گذاری برای زیرپوسته در وردپرس
۲۲ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢۰
۲۰- ساختن منو برای زیرپوسته در وردپرس
۲۲ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢٣
٢۴
٢۵
٢۷
٣١
٣٢
٣٣
۳۳- اجازه استفاده از زیرپوسته در وردپرس
۲۳ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش

تا حالا شده پوسته ی قشنگی رو که نصب کردید بخواهید گسترش بدید و برای اون زیرپوسته درست کنید؟ زیر پوسته یعنی گسترش پوسته ی ساخته شده ای که از قبل نصب کردید و تغییر اون. باید به یاد داشته باشید که اگر این تغییرات خیلی اساسی شد و طوری شد که به اصطلاح همه چیز تغییر پیدا کرد باید بجای زیر پوسته، یک پوسته ی جدیدی رو از پایه درست کنید که برای اون هم درس ساخت پوسته از پایه در وردپرس رو درست کنید.