منتشر شده در ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

WordPress ساخت زیرپوسته برای وردپرس
۱- زیرپوسته وردپرس چیست؟

٣٣ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

تا حالا شده پوسته ی قشنگی رو که نصب کردید بخواهید گسترش بدید و برای اون زیرپوسته درست کنید؟ زیر پوسته یعنی گسترش پوسته ی ساخته شده ای که از قبل نصب کردید و تغییر اون. باید به یاد داشته باشید که اگر این تغییرات خیلی اساسی شد و طوری شد که به اصطلاح همه چیز تغییر پیدا کرد باید بجای زیر پوسته، یک پوسته ی جدیدی رو از پایه درست کنید که برای اون هم درس ساخت پوسته از پایه در وردپرس رو درست کنید.
۱- زیرپوسته وردپرس چیست؟ ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۲- درست کردن زیرپوسته برای وردپرس ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۳- وارد کردن استایل زیرپوسته برای وردپرس ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۴- دستکاری کردن زیرپوسته برای وردپرس ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۵- پاراگرافها در زیرپوسته برای وردپرس ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۶- قلم ها در زیرپوسته برای وردپرس ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۷- سیستم وردپرس ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۸- مدل زیرپوسته وردپرس ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۹- تغییر Header در زیرپوسته برای وردپرس ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۱۰- عملکردهای پلاگین در زیرپوسته برای وردپرس ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۱۱- صفحه custom در زیرپوسته برای وردپرس ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۱۲- کد شرطی برای زیرپوسته در وردپرس ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۱۳- قانون درست کردن زیرپوسته در وردپرس ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۱۴- فایلهای index زیرپوسته در وردپرس ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۱۵- اضافه کردن اطلاعات برای زیرپوسته در وردپرس ۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۱۶- تغییرات زیرپوسته در وردپرس ۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۱۷- فایل functions در وردپرس ۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۱۸- سوار کردن روی عملکردها در وردپرس ۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۱۹- صفحه گذاری برای زیرپوسته در وردپرس ۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۰- ساختن منو برای زیرپوسته در وردپرس ۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۱- اضافه کردن محل ابزار برای زیرپوسته در وردپرس ۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۲- اضافه کردن آیکونهای اجتماعی برای زیرپوسته در وردپرس ۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۳- تعریف enqueue و dequeue برای زیرپوسته در وردپرس ۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۴- بازسازی عکسها برای زیرپوسته در وردپرس ۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۵- عکسهای نمایشی برای زیرپوسته در وردپرس ۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۶- نشان دادن صفحه ثابت برای زیرپوسته در وردپرس ۲۳ امرداد، ۱۳۹۳
۲۷- عکسِ صفحه ثابت برای زیرپوسته در وردپرس ۲۳ امرداد، ۱۳۹۳
۲۸- استایل به عکسِ صفحه ثابت برای زیرپوسته در وردپرس ۲۳ امرداد، ۱۳۹۳
۲۹- جلوگیری نملیش صفحه ثابت برای زیرپوسته در وردپرس ۲۳ امرداد، ۱۳۹۳
۳۰- مخفی کردن صفحه ثابت برای زیرپوسته در وردپرس ۲۳ امرداد، ۱۳۹۳
۳۱- اضافه کردن favicon برای زیرپوسته در وردپرس ۲۳ امرداد، ۱۳۹۳
۳۲- اضافه کردن screenshot برای زیرپوسته در وردپرس ۲۳ امرداد، ۱۳۹۳
۳۳- اجازه استفاده از زیرپوسته در وردپرس ۲۳ امرداد، ۱۳۹۳