منتشر شده در ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

WordPress ساخت زیرپوسته برای وردپرس
۱- زیرپوسته وردپرس چیست؟

٣٣ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

تا حالا شده پوسته ی قشنگی رو که نصب کردید بخواهید گسترش بدید و برای اون زیرپوسته درست کنید؟ زیر پوسته یعنی گسترش پوسته ی ساخته شده ای که از قبل نصب کردید و تغییر اون. باید به یاد داشته باشید که اگر این تغییرات خیلی اساسی شد و طوری شد که به اصطلاح همه چیز تغییر پیدا کرد باید بجای زیر پوسته، یک پوسته ی جدیدی رو از پایه درست کنید که برای اون هم درس ساخت پوسته از پایه در وردپرس رو درست کنید.

۱- زیرپوسته وردپرس چیست؟

۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

۲- درست کردن زیرپوسته برای وردپرس

۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

۳- وارد کردن استایل زیرپوسته برای وردپرس

۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

۴- دستکاری کردن زیرپوسته برای وردپرس

۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

۵- پاراگرافها در زیرپوسته برای وردپرس

۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

۶- قلم ها در زیرپوسته برای وردپرس

۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

۷- سیستم وردپرس

۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

۸- مدل زیرپوسته وردپرس

۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

۹- تغییر Header در زیرپوسته برای وردپرس

۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

۱۰- عملکردهای پلاگین در زیرپوسته برای وردپرس

۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

۱۱- صفحه custom در زیرپوسته برای وردپرس

۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

۱۲- کد شرطی برای زیرپوسته در وردپرس

۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

۱۳- قانون درست کردن زیرپوسته در وردپرس

۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

۱۴- فایلهای index زیرپوسته در وردپرس

۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

۱۵- اضافه کردن اطلاعات برای زیرپوسته در وردپرس

۲۲ امرداد، ۱۳۹۳

۱۶- تغییرات زیرپوسته در وردپرس

۲۲ امرداد، ۱۳۹۳

۱۷- فایل functions در وردپرس

۲۲ امرداد، ۱۳۹۳

۱۸- سوار کردن روی عملکردها در وردپرس

۲۲ امرداد، ۱۳۹۳

۱۹- صفحه گذاری برای زیرپوسته در وردپرس

۲۲ امرداد، ۱۳۹۳

۲۰- ساختن منو برای زیرپوسته در وردپرس

۲۲ امرداد، ۱۳۹۳

۲۱- اضافه کردن محل ابزار برای زیرپوسته در وردپرس

۲۲ امرداد، ۱۳۹۳

۲۲- اضافه کردن آیکونهای اجتماعی برای زیرپوسته در وردپرس

۲۲ امرداد، ۱۳۹۳

۲۳- تعریف enqueue و dequeue برای زیرپوسته در وردپرس

۲۲ امرداد، ۱۳۹۳

۲۴- بازسازی عکسها برای زیرپوسته در وردپرس

۲۲ امرداد، ۱۳۹۳

۲۵- عکسهای نمایشی برای زیرپوسته در وردپرس

۲۲ امرداد، ۱۳۹۳

۲۶- نشان دادن صفحه ثابت برای زیرپوسته در وردپرس

۲۳ امرداد، ۱۳۹۳

۲۷- عکسِ صفحه ثابت برای زیرپوسته در وردپرس

۲۳ امرداد، ۱۳۹۳

۲۸- استایل به عکسِ صفحه ثابت برای زیرپوسته در وردپرس

۲۳ امرداد، ۱۳۹۳

۲۹- جلوگیری نملیش صفحه ثابت برای زیرپوسته در وردپرس

۲۳ امرداد، ۱۳۹۳

۳۰- مخفی کردن صفحه ثابت برای زیرپوسته در وردپرس

۲۳ امرداد، ۱۳۹۳

۳۱- اضافه کردن favicon برای زیرپوسته در وردپرس

۲۳ امرداد، ۱۳۹۳

۳۲- اضافه کردن screenshot برای زیرپوسته در وردپرس

۲۳ امرداد، ۱۳۹۳

۳۳- اجازه استفاده از زیرپوسته در وردپرس

۲۳ امرداد، ۱۳۹۳