منتشر شده در ۲۰ امرداد، ۱۳۹۳

WordPress ساخت زیرپوسته برای وردپرس
۱- زیرپوسته وردپرس چیست؟

٣٣ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

تا حالا شده پوسته ی قشنگی رو که نصب کردید بخواهید گسترش بدید و برای اون زیرپوسته درست کنید؟ زیر پوسته یعنی گسترش پوسته ی ساخته شده ای که از قبل نصب کردید و تغییر اون. باید به یاد داشته باشید که اگر این تغییرات خیلی اساسی شد و طوری شد که به اصطلاح همه چیز تغییر پیدا کرد باید بجای زیر پوسته، یک پوسته ی جدیدی رو از پایه درست کنید که برای اون هم درس ساخت پوسته از پایه در وردپرس رو درست کنید.
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۲۰ امرداد، ۱۳۹۳
۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۲ امرداد، ۱۳۹۳
۲۳ امرداد، ۱۳۹۳
۲۳ امرداد، ۱۳۹۳
۲۳ امرداد، ۱۳۹۳
۲۳ امرداد، ۱۳۹۳
۲۳ امرداد، ۱۳۹۳
۲۳ امرداد، ۱۳۹۳
۲۳ امرداد، ۱۳۹۳
۲۳ امرداد، ۱۳۹۳