تی دی دی و تست در ری اکت - TDD Jest Enzyme

تی دی دی و تست در ری اکت - TDD Jest Enzyme

۱۹- استفاده از Set و Array در Helper ها
٢١ دقیقه ۵١ ثانیه

۵۰ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- تست با Jest و Enzyme و تی دی دی
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٢
۲- نوشتن تست های ساده برای رندر کردن
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٣
۳- ریفکتور کردن تست ها
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۴
۴- تست کردن State ها
۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۵
۵- تست کردن کلیک روی Button ها
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۶
۶- حالا شما یک تست کنید
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۷
۷- نصب ری اکت، انزایم و آماده سازی تی دی دی
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۸
۸- استفاده از فایل setupTest در ری اکت
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۹
۹- آماده کردن تست ها
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
١۰
۱۰- تست کردن Props ها
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
١١
۱۱- تست کردن PropTypes ها
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
١٢
١٣
۱۳- ساختن همه چیز از اول
۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
١۴
۱۴- نکست جی اس و ناکست جی اس
۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
١۵
۱۵- استفاده از describe برای گروه کردن تست ها
۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
١۶
۱۶- چطور تست ها رو دیباگ کنیم؟
۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
١۷
۱۷- نوشتن همزمان تست ها با هم
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
١۸
۱۸- استایل دادن به اپ
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
١۹
۱۹- استفاده از Set و Array در Helper ها
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٢۰
۲۰- ستاپ کردن ریداکس برای تست
۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٢١
۲۱- تست کردن Action Types با جست و انزایم
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٢٢
۲۲- تی دی دی برای Reducer ها
۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٢٣
۲۳- آماده کردن تست ها برای ریداکس
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٢۴
۲۴- ساختن Store Factory برای تست
۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٢۵
۲۵- تست کردن Input ها
۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٢۶
۲۶- تست کردن State ها
۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٢۷
۲۷- نصب Redux Thunk برای ری اکت
۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٢۹
۲۹- نوشتن تست ها برای استفاده از ریداکس تانگ
۲۷ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٣۰
۳۰- دیباگ کردن و Integration تست
۲۸ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٣١
۳۱- معرفی Moxios برای Axios در تست ها
۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٣٢
۳۲- تست کردن با Moxios در اکشن ها
۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٣٣
۳۳- تست کردن mapStateToProps با انزایم
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٣۴
۳۴- تست برای App کامپوننت
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٣۵
۳۵- تست برای Life Cycle ها
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٣۶
۳۶- تست برای Event ها
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٣۷
۳۷- تست برای Argument ها
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
٣۸
۳۸- تست برای خالی کردن Input بعد از کلیک
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۴۰
۴۰- ماک کردن و هوک ها برای تست نویسی
۱۵ خرداد، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۴١
۴۱- یاد آوری ری اکت هوک یا قلاب ها
۱۵ خرداد، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۴٢
۴۲- ماک کردن useState با جست
۱۵ خرداد، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۴٣
۴۳- مستندها و ای پی آی های جست
۱۷ خرداد، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۴۴
۴۴- اکشن برای قلاب ها در تست نویسی
۱۷ خرداد، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۴۵
۴۵- استفاده از Axios و Moxios در تست نویسی
۱۷ خرداد، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۴۶
۴۶- قلاب useReducer در ری اکت
۱۷ خرداد، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۴۷
۴۷- قلاب useEffect در ری اکت
۱۷ خرداد، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۴۸
۴۸- توضیحی درباره ی mockClear در ری اکت
۱۷ خرداد، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۴۹
۴۹- تست نوشتن برای spinner در جست
۱۷ خرداد، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش
۵۰
۵۰- ساخت spinner در ری اکت
۱۷ خرداد، ۱۳۹۹ — ٣ سال پیش

توسعهٔ آزمون‌محور TDD یک فرایند توسعهٔ نرم‌افزاری است که بر پایه تکرار یک سری دوره‌های خیلی کوتاه توسعه قرار دارد: ابتدا برنامه‌نویس یک مورد آزمایشی (در ابتدا دارای شکست) برای بهبود مطلوب یا ایجاد قابلیت جدید می‌نویسد، سپس کمترین مقدار تغییرات کدی را که باعث قبول شدن آزمایش می‌شود می‌نویسد، سپس کد جدید را با استانداردهای قابل قبول سازماندهی مجدد می‌کند.

مهندس نرم‌افزار آمریکایی به نام کنت بک، که توسعه یا «بازکشف» این روش را به وی نسبت می‌دهند، در سال ۲۰۰۳ اظهار داشت که TDD طرح‌های ساده و الهام بخش اعتماد به نفس را تشویق می‌کند.

Test-Driven Development مربوط به مفاهیم آزمون برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ مطرح شد اما اخیراً علاقه بیشتری را نسبت به خود ایجاد کرده ‌است.

برنامه نویسان همین‌طور می‌توانند این مفهوم را برای بهبود و اشکال زدایی کد میراث تهیه شده با روش‌های قدیمی تر به کار گیرند.

چرخه توسعه آزمون محور

 1. یک تست جدید بنویس
 2. تمام تست‌ ها را اجرا کن و ببین آیا تست جدید پاس می‌شود یا خیر
 3. کد را بنویس
 4. مجدداً تست‌ ها را اجرا کن
 5. کد را Refactor کن
 6. گام‌های ۱ الی ۵ را (برای هر ویژگی جدید که اضافه می‌ کنی) تکرار کن

مزایای توسعه آزمون محور

 1. بررسی کامل ‌تر در ابتدا
 2. متمرکز کردن اهداف
 3. کاهش هزینه ‌ها در نهایت
 4. توسعه گام به گام
 5. مستند سازی
 6. کدهای مرتب ‌تر

درود دوستان ♥️🧿👨🏻‍💻👩🏻‍💻

به کانال پارس کلیک خوش آمدید. لطفا حتما سابسکرایب کنید.

اگر عضو ما در پارس کلیک نیستید، حتما به سابسکرایب ✅ کردن به کانال ما فکر کنید و دگمه ی زنگوله🔔 رو هم کلیک 🖱 کنید چون ویدیوهای جدید رو به محض اینکه آپلود شدند به شما اطلاع می رسونه.

📣 اگر به دنبال حرفه ای شدن در زمینه ی برنامه نویسی 💻 هستید ما2️⃣ نوع عضویت داریم:

1️⃣ عضو ویژه ی ما در یوتیوب شوید❗️
https://www.youtube.com/channel/UCW0ojdh94N5-bFiidIepdDg/join

2️⃣ عضو ویژه ی ما در سایت پارس کلیک شوید❗️
https://parsclick.net/settings#/subscription

❗️ سوالاتتان را در انجمن وب سایت پارس کلیک مطرح کنید. ❓
https://parsclick.net/thread

PARSCLICK

PERSIAN

WEB