منتشر شده در ۱۰ آبان، ۱۳۹۳

PHP آپلود فایل بصورت امن در پی اچ پی
۱- آپلود فایل بصورت ایمن در PHP پی اچ پی

٢۵ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

با دنبال کردن این مجموعه خواهید فهمید: ۱- چطور در پی اچ پی فابل آپلود کنید ۲- چطور اندازه ی فابل را کنترل کنید ۳- چطور به کاربر اطلاعات سرور در رابطه با فایل را منتقل کنید ۴- چطور اجازه ی خواندن و نوشتن به فایل دهید ۵- چطور خطاها را کنترل کنید ۶- چطور اسم فایل را عوض کنید ۷- چطور چند فایل را با هم انتخاب کنید و خیلی چیزهای دیگه که با نگاه کردن کامل خواهید فهمید.
۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۱۰ آبان، ۱۳۹۳
۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۱ آبان، ۱۳۹۳
۱۲ آبان، ۱۳۹۳
۱۲ آبان، ۱۳۹۳