Git آموزش گیت

Git آموزش گیت

۱- گیت Git چیست؟

۸٣ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- گیت Git چیست؟
۱۸ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢
۲- تاریخ Git گیت
۱۸ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣
۳- در مورد کنترل توزیع نسخه در Git گیت
۱۸ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴
۴- کی بهتره از گیت Git استفاده کنه
۱۸ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۵
۵- نصب گیت برای ویندوز
۱۹ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۶
۶- نصب گیت برای مک
۱۹ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۷
۷- تنظیمات گیت
۱۹ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۸
۸- تکمیل خودکار در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۹
۹- کمک از گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۰
۱۰- آغاز مخزن در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١١
۱۱- نگاهی به داخل پوشه گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١٢
۱۲- اولین سر سپردن در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١٣
۱۳- نوشتن پیام های سپردن در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۴
۱۴- وقایع در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۵
۱۵- مفهوم و معماری در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۶
۱۶- روند کار در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۷
۱۷- رمز گذاری در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۸
۱۸- اشاره گر در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۹
۱۹- اضافه کردن فایل در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۰
۲۰- اضافه کردن تغییرات فایل در گیت
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢١
۲۱- دیدن تغییرات در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢٢
۲۲- دیدن تغییرات staged در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢٣
۲۳- پاک کردن فایل در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۴
۲۴- تغییر اسم و حرکت دادن فایل در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۵
۲۵- کار با پروژه در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۶
۲۶- مخزن برای پروژه در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۷
۲۷- فرستادن مستقیم به مخزن در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۸
۲۸- برگرداندن در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۹
٣۰
۳۰- برگشتن به قبل داخل مخزن در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣١
۳۱- بازیافت از مخزن در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣٢
۳۲- برگشت در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣٣
۳۳- باز نشاندن در گیت
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۴
۳۴- دستور soft reset در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۵
۳۵- دستور mixed reset در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۶
۳۶- دستور hard reset در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۷
۳۷- تمیز کردن در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۸
۳۸- نادیده گرفتن فایل ها در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۹
۳۹- تولید فایل gitignore. در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۰
۴۰- نادیده گرفتن عمومی در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴٢
۴۲- دنبال کردن پوشه خالی در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴٣
۴۳- مفهوم tree-ish در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۴
۴۴- لیست کردن درخت ها در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۵
۴۵- دستور log در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۶
۴۶- دیدن commits در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۷
۴۷- دیدن تغییرات commits در گیت
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۸
۴۸- شاخه ها در گیت
۲۴ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴۹
۴۹- دیدن شاخه ها در گیت
۲۴ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۵۰
۵۰- سوییچ کردن شاخه ها در گیت
۲۴ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش

گیت یک نرم‌افزار آزاد و متن‌باز برای بازنگری کد منبع توزیع شده و مدیریت منبع کد است که برروی سرعت تاکید می‌کند. گیت ابتدا برای توسعهٔ لینوکس توسط لینوس تروالدز به وجود آمد و اکنون پروژه‌های فراوانی از آن الهام گرفته‌اند. هر دایرکتوری کاری در گیت یک مخزن کامل با تاریخچهٔ کامل تغییرات و قابلیت بازنگری تغییرات است و برای کار با آن نیازی به دسترسی به شبکه یا سرور مرکزی وجود ندارد. گیت یک نرم‌افزار آزاد است که تحت عنوان جی‌پی‌ال نسخه ۲ توزیع شده است.

وب سایت:
http://www.parsclick.net

فیسبوک:
http://www.facebook.com/persiantc

در این سری از آموزشها قصد من این است که شما را با گیت Git آشنا کنم. برای دیدن تمام قسمتهای آموزشی روی Playlist ها کلیک کنید.
لطفا به وب سایت ما سر بزنید و سوالاتتان رو به من ایمیل یا در قسمت تماس با مای وب سایت مطرح کنید.
برای دانلود کردن فایل ها به قسمت فایل های وبسایت ما روید.