منتشر شده در ۱۸ خرداد، ۱۳۹۴

Git آموزش گیت
۱- گیت Git چیست؟

۸٣ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

گیت یک نرم‌افزار آزاد و متن‌باز برای بازنگری کد منبع توزیع شده و مدیریت منبع کد است که برروی سرعت تاکید می‌کند. گیت ابتدا برای توسعهٔ لینوکس توسط لینوس تروالدز به وجود آمد و اکنون پروژه‌های فراوانی از آن الهام گرفته‌اند. هر دایرکتوری کاری در گیت یک مخزن کامل با تاریخچهٔ کامل تغییرات و قابلیت بازنگری تغییرات است و برای کار با آن نیازی به دسترسی به شبکه یا سرور مرکزی وجود ندارد. گیت یک نرم‌افزار آزاد است که تحت عنوان جی‌پی‌ال نسخه ۲ توزیع شده است.

۱- گیت Git چیست؟

۱۸ خرداد، ۱۳۹۴

۲- تاریخ Git گیت

۱۸ خرداد، ۱۳۹۴

۳- در مورد کنترل توزیع نسخه در Git گیت

۱۸ خرداد، ۱۳۹۴

۴- کی بهتره از گیت Git استفاده کنه

۱۸ خرداد، ۱۳۹۴

۵- نصب گیت برای ویندوز

۱۹ خرداد، ۱۳۹۴

۶- نصب گیت برای مک

۱۹ خرداد، ۱۳۹۴

۷- تنظیمات گیت

۱۹ خرداد، ۱۳۹۴

۸- تکمیل خودکار در گیت

۲۰ خرداد، ۱۳۹۴

۹- کمک از گیت

۲۰ خرداد، ۱۳۹۴

۱۰- آغاز مخزن در گیت

۲۰ خرداد، ۱۳۹۴

۱۱- نگاهی به داخل پوشه گیت

۲۰ خرداد، ۱۳۹۴

۱۲- اولین سر سپردن در گیت

۲۰ خرداد، ۱۳۹۴

۱۳- نوشتن پیام های سپردن در گیت

۲۰ خرداد، ۱۳۹۴

۱۴- وقایع در گیت

۲۰ خرداد، ۱۳۹۴

۱۵- مفهوم و معماری در گیت

۲۰ خرداد، ۱۳۹۴

۱۶- روند کار در گیت

۲۰ خرداد، ۱۳۹۴

۱۷- رمز گذاری در گیت

۲۰ خرداد، ۱۳۹۴

۱۸- اشاره گر در گیت

۲۰ خرداد، ۱۳۹۴

۱۹- اضافه کردن فایل در گیت

۲۰ خرداد، ۱۳۹۴

۲۰- اضافه کردن تغییرات فایل در گیت

۲۰ خرداد، ۱۳۹۴

۲۱- دیدن تغییرات در گیت

۲۱ خرداد، ۱۳۹۴

۲۲- دیدن تغییرات staged در گیت

۲۱ خرداد، ۱۳۹۴

۲۳- پاک کردن فایل در گیت

۲۱ خرداد، ۱۳۹۴

۲۴- تغییر اسم و حرکت دادن فایل در گیت

۲۱ خرداد، ۱۳۹۴

۲۵- کار با پروژه در گیت

۲۱ خرداد، ۱۳۹۴

۲۶- مخزن برای پروژه در گیت

۲۱ خرداد، ۱۳۹۴

۲۷- فرستادن مستقیم به مخزن در گیت

۲۱ خرداد، ۱۳۹۴

۲۸- برگرداندن در گیت

۲۱ خرداد، ۱۳۹۴

۲۹- برگرداندن از صحنه به پوشه کاری در گیت

۲۱ خرداد، ۱۳۹۴

۳۰- برگشتن به قبل داخل مخزن در گیت

۲۱ خرداد، ۱۳۹۴

۳۱- بازیافت از مخزن در گیت

۲۱ خرداد، ۱۳۹۴

۳۲- برگشت در گیت

۲۱ خرداد، ۱۳۹۴

۳۳- باز نشاندن در گیت

۲۱ خرداد، ۱۳۹۴

۳۴- دستور soft reset در گیت

۲۳ خرداد، ۱۳۹۴

۳۵- دستور mixed reset در گیت

۲۳ خرداد، ۱۳۹۴

۳۶- دستور hard reset در گیت

۲۳ خرداد، ۱۳۹۴

۳۷- تمیز کردن در گیت

۲۳ خرداد، ۱۳۹۴

۳۸- نادیده گرفتن فایل ها در گیت

۲۳ خرداد، ۱۳۹۴

۳۹- تولید فایل gitignore. در گیت

۲۳ خرداد، ۱۳۹۴

۴۰- نادیده گرفتن عمومی در گیت

۲۳ خرداد، ۱۳۹۴

۴۱- نادیده گرفتن فایل از قبل دنبال شده در گیت

۲۳ خرداد، ۱۳۹۴

۴۲- دنبال کردن پوشه خالی در گیت

۲۳ خرداد، ۱۳۹۴

۴۳- مفهوم tree-ish در گیت

۲۳ خرداد، ۱۳۹۴

۴۴- لیست کردن درخت ها در گیت

۲۳ خرداد، ۱۳۹۴

۴۵- دستور log در گیت

۲۳ خرداد، ۱۳۹۴

۴۶- دیدن commits در گیت

۲۳ خرداد، ۱۳۹۴

۴۷- دیدن تغییرات commits در گیت

۲۳ خرداد، ۱۳۹۴

۴۸- شاخه ها در گیت

۲۴ خرداد، ۱۳۹۴

۴۹- دیدن شاخه ها در گیت

۲۴ خرداد، ۱۳۹۴

۵۰- سوییچ کردن شاخه ها در گیت

۲۴ خرداد، ۱۳۹۴