منتشر شده در ۱۸ خرداد، ۱۳۹۴

Git آموزش گیت
۱- گیت Git چیست؟

۸٣ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

گیت یک نرم‌افزار آزاد و متن‌باز برای بازنگری کد منبع توزیع شده و مدیریت منبع کد است که برروی سرعت تاکید می‌کند. گیت ابتدا برای توسعهٔ لینوکس توسط لینوس تروالدز به وجود آمد و اکنون پروژه‌های فراوانی از آن الهام گرفته‌اند. هر دایرکتوری کاری در گیت یک مخزن کامل با تاریخچهٔ کامل تغییرات و قابلیت بازنگری تغییرات است و برای کار با آن نیازی به دسترسی به شبکه یا سرور مرکزی وجود ندارد. گیت یک نرم‌افزار آزاد است که تحت عنوان جی‌پی‌ال نسخه ۲ توزیع شده است.
۱۸ خرداد، ۱۳۹۴
۱۸ خرداد، ۱۳۹۴
۱۸ خرداد، ۱۳۹۴
۱۸ خرداد، ۱۳۹۴
۱۹ خرداد، ۱۳۹۴
۱۹ خرداد، ۱۳۹۴
۱۹ خرداد، ۱۳۹۴
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۲۴ خرداد، ۱۳۹۴
۲۴ خرداد، ۱۳۹۴
۲۴ خرداد، ۱۳۹۴