منتشر شده در ۱۸ خرداد، ۱۳۹۴

Git آموزش گیت
۱- گیت Git چیست؟

۸٣ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

گیت یک نرم‌افزار آزاد و متن‌باز برای بازنگری کد منبع توزیع شده و مدیریت منبع کد است که برروی سرعت تاکید می‌کند. گیت ابتدا برای توسعهٔ لینوکس توسط لینوس تروالدز به وجود آمد و اکنون پروژه‌های فراوانی از آن الهام گرفته‌اند. هر دایرکتوری کاری در گیت یک مخزن کامل با تاریخچهٔ کامل تغییرات و قابلیت بازنگری تغییرات است و برای کار با آن نیازی به دسترسی به شبکه یا سرور مرکزی وجود ندارد. گیت یک نرم‌افزار آزاد است که تحت عنوان جی‌پی‌ال نسخه ۲ توزیع شده است.
۱- گیت Git چیست؟ ۱۸ خرداد، ۱۳۹۴
۲- تاریخ Git گیت ۱۸ خرداد، ۱۳۹۴
۳- در مورد کنترل توزیع نسخه در Git گیت ۱۸ خرداد، ۱۳۹۴
۴- کی بهتره از گیت Git استفاده کنه ۱۸ خرداد، ۱۳۹۴
۵- نصب گیت برای ویندوز ۱۹ خرداد، ۱۳۹۴
۶- نصب گیت برای مک ۱۹ خرداد، ۱۳۹۴
۷- تنظیمات گیت ۱۹ خرداد، ۱۳۹۴
۸- تکمیل خودکار در گیت ۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۹- کمک از گیت ۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۱۰- آغاز مخزن در گیت ۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۱۱- نگاهی به داخل پوشه گیت ۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۱۲- اولین سر سپردن در گیت ۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۱۳- نوشتن پیام های سپردن در گیت ۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۱۴- وقایع در گیت ۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۱۵- مفهوم و معماری در گیت ۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۱۶- روند کار در گیت ۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۱۷- رمز گذاری در گیت ۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۱۸- اشاره گر در گیت ۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۱۹- اضافه کردن فایل در گیت ۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۲۰- اضافه کردن تغییرات فایل در گیت ۲۰ خرداد، ۱۳۹۴
۲۱- دیدن تغییرات در گیت ۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۲- دیدن تغییرات staged در گیت ۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۳- پاک کردن فایل در گیت ۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۴- تغییر اسم و حرکت دادن فایل در گیت ۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۵- کار با پروژه در گیت ۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۶- مخزن برای پروژه در گیت ۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۷- فرستادن مستقیم به مخزن در گیت ۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۸- برگرداندن در گیت ۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۲۹- برگرداندن از صحنه به پوشه کاری در گیت ۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۳۰- برگشتن به قبل داخل مخزن در گیت ۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۳۱- بازیافت از مخزن در گیت ۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۳۲- برگشت در گیت ۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۳۳- باز نشاندن در گیت ۲۱ خرداد، ۱۳۹۴
۳۴- دستور soft reset در گیت ۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۳۵- دستور mixed reset در گیت ۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۳۶- دستور hard reset در گیت ۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۳۷- تمیز کردن در گیت ۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۳۸- نادیده گرفتن فایل ها در گیت ۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۳۹- تولید فایل gitignore. در گیت ۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۴۰- نادیده گرفتن عمومی در گیت ۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۴۱- نادیده گرفتن فایل از قبل دنبال شده در گیت ۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۴۲- دنبال کردن پوشه خالی در گیت ۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۴۳- مفهوم tree-ish در گیت ۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۴۴- لیست کردن درخت ها در گیت ۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۴۵- دستور log در گیت ۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۴۶- دیدن commits در گیت ۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۴۷- دیدن تغییرات commits در گیت ۲۳ خرداد، ۱۳۹۴
۴۸- شاخه ها در گیت ۲۴ خرداد، ۱۳۹۴
۴۹- دیدن شاخه ها در گیت ۲۴ خرداد، ۱۳۹۴
۵۰- سوییچ کردن شاخه ها در گیت ۲۴ خرداد، ۱۳۹۴