PHP دسترسی به دیتابیس به صورت شی گرا در

PHP دسترسی به دیتابیس به صورت شی گرا در

۱- دسترسی به دیتابیس به صورت شی گرا در PHP پی اچ پی

۴۴ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

۵
۵- معرفی موتورهای دیتابیس
۲۷ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
۶
۶- معرفی PDO و DSN برای دیتابیس
۲۷ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
۷
۷- تنظیمات PhpStorm برای PHP پی اچ پی
۲۷ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
۹
۹- معرفی متود fetch در PDO پی دی اُ
۲۷ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
١۰
۱۰- شمارش ردیف ها در PDO پی دی اُ
۲۷ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
١١
۱۱- چک کردن ردیف ها در PDO پی دی اُ
۲۸ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
١٢
۱۲- متود exec در PDO پی دی اُ
۲۸ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
١٣
۱۳- خطاها در PDO پی دی اُ
۲۸ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
١۴
۱۴- متود quote در PDO پی دی اُ
۲۸ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
١۵
۱۵- متودهای Prepared Statement در PDO پی دی اُ
۲۸ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
١۶
۱۶- فیلتر کردن در PDO پی دی اُ
۲۸ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
١۷
١۸
۱۸- استفاده از آرایه در PDO پی دی اُ
۲۸ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
١۹
۱۹- متود bindColumn در PDO پی دی اُ
۲۸ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
٢۰
۲۰- معامله و Transaction در PDO پی دی اُ
۲۸ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
٢١
٢٣
۲۳- استفاده از setFetchMode در PDO پی دی اُ
۲۸ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
٢۴
۲۴- استفاده از کلاس ها در PDO پی دی اُ
۲۸ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
٢۶
۲۶- وصل شدن به MySQLi در PHP پی اچ پی
۲۸ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
٢۷
۲۷- کاراکترها در MySQLi دیتابیس
۳۰ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
٢۸
۲۸- شمارش ردیف در MySQLi دیتابیس
۳۰ مهر، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
٢۹
٣۰
۳۰- متود data_seek در MySQLi دیتابیس
۱ آبان، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
٣١
٣٢
۳۲- بکارگیری خطاها در MySQLi دیتابیس
۱ آبان، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
٣٣
۳۳- متود real_escape_string در MySQLi دیتابیس
۱ آبان، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
٣۴
۳۴- متود init در MySQLi دیتابیس
۱ آبان، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
٣۵
۳۵- بایند bind در MySQLi دیتابیس
۱ آبان، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
٣۶
۳۶- ذخیره کردن نتیجه در MySQLi دیتابیس
۳ آبان، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
٣۷
۳۷- معامله Transaction در MySQLi دیتابیس
۳ آبان، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
٣۸
۳۸- بستن Statement در MySQLi دیتابیس
۳ آبان، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
٣۹
۴۰
۴۰- متود real_query در MySQLi دیتابیس
۳ آبان، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
۴١
۴٢
۴٣
۴۳- متود fetch_object در MySQLi دیتابیس
۳ آبان، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش
۴۴
۴۴- مقایسه ی MySQLi و PDO دیتابیس
۳ آبان، ۱۳۹۳ — ۸ سال پیش

اگر از چارچوب نرم افزاری برای ساخت اپ با استفاده از PHP استفاده نمیکنید، این درس میتونه درس خوبی باشه برای اینکه بتونید به هر دیتابیسی مثل مای سکیوال، پستگرس کیوال، اس کیولایت و دیتابیس های دیگه ای که خواستید متصل بشید.

وب سایت:
http://www.parsclick.net

فیسبوک:
http://www.facebook.com/persiantc

در این سری از آموزشها قصد من این است که شما را با مبحث PHP Database آشنا کنم. برای دیدن تمام قسمتهای آموزشی روی Playlist ها کلیک کنید و آموزش PHP Database را انتخاب کنید.
لطفا به وب سایت ما سر بزنید و سوالاتتان رو به من ایمیل یا در قسمت تماس با مای وب سایت مطرح کنید.
برای دانلود کردن فایل ها به قسمت انجمن وبسایت ما روید.