منتشر شده در ۲۷ مهر، ۱۳۹۳

PHP دسترسی به دیتابیس به صورت شی گرا در
۱- دسترسی به دیتابیس به صورت شی گرا در PHP پی اچ پی

۴۴ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

اگر از چارچوب نرم افزاری برای ساخت اپ با استفاده از PHP استفاده نمیکنید، این درس میتونه درس خوبی باشه برای اینکه بتونید به هر دیتابیسی مثل مای سکیوال، پستگرس کیوال، اس کیولایت و دیتابیس های دیگه ای که خواستید متصل بشید.

۱- دسترسی به دیتابیس به صورت شی گرا در PHP پی اچ پی ۲۷ مهر، ۱۳۹۳
۲- نصب یک سری ابزار برای کار با PHP پی اچ پی ۲۷ مهر، ۱۳۹۳
۳- انواع دیتابیس برای کار با PHP پی اچ پی ۲۷ مهر، ۱۳۹۳
۴- معرفی Prepared Statement دیتابیس در PHP پی اچ پی ۲۷ مهر، ۱۳۹۳
۵- معرفی موتورهای دیتابیس ۲۷ مهر، ۱۳۹۳
۶- معرفی PDO و DSN برای دیتابیس ۲۷ مهر، ۱۳۹۳
۷- تنظیمات PhpStorm برای PHP پی اچ پی ۲۷ مهر، ۱۳۹۳
۸- وصل شدن به دیتابیس توسط PDO در PHP پی اچ پی ۲۷ مهر، ۱۳۹۳
۹- معرفی متود fetch در PDO پی دی اُ ۲۷ مهر، ۱۳۹۳
۱۰- شمارش ردیف ها در PDO پی دی اُ ۲۷ مهر، ۱۳۹۳
۱۱- چک کردن ردیف ها در PDO پی دی اُ ۲۸ مهر، ۱۳۹۳
۱۲- متود exec در PDO پی دی اُ ۲۸ مهر، ۱۳۹۳
۱۳- خطاها در PDO پی دی اُ ۲۸ مهر، ۱۳۹۳
۱۴- متود quote در PDO پی دی اُ ۲۸ مهر، ۱۳۹۳
۱۵- متودهای Prepared Statement در PDO پی دی اُ ۲۸ مهر، ۱۳۹۳
۱۶- فیلتر کردن در PDO پی دی اُ ۲۸ مهر، ۱۳۹۳
۱۷- استفاده از علامت سوال در PDO پی دی اُ ۲۸ مهر، ۱۳۹۳
۱۸- استفاده از آرایه در PDO پی دی اُ ۲۸ مهر، ۱۳۹۳
۱۹- متود bindColumn در PDO پی دی اُ ۲۸ مهر، ۱۳۹۳
۲۰- معامله و Transaction در PDO پی دی اُ ۲۸ مهر، ۱۳۹۳
۲۱- متود closeCursor برای Transaction در PDO پی دی اُ ۲۸ مهر، ۱۳۹۳
۲۲- استفاده از کلید و مقدار در PDO پی دی اُ ۲۸ مهر، ۱۳۹۳
۲۳- استفاده از setFetchMode در PDO پی دی اُ ۲۸ مهر، ۱۳۹۳
۲۴- استفاده از کلاس ها در PDO پی دی اُ ۲۸ مهر، ۱۳۹۳
۲۵- استفاده مجدد از نتیجه ها در PDO پی دی اُ ۲۸ مهر، ۱۳۹۳
۲۶- وصل شدن به MySQLi در PHP پی اچ پی ۲۸ مهر، ۱۳۹۳
۲۷- کاراکترها در MySQLi دیتابیس ۳۰ مهر، ۱۳۹۳
۲۸- شمارش ردیف در MySQLi دیتابیس ۳۰ مهر، ۱۳۹۳
۲۹- کشیدن و گرفتن ردیف ها در MySQLi دیتابیس ۳۰ مهر، ۱۳۹۳
۳۰- متود data_seek در MySQLi دیتابیس ۱ آبان، ۱۳۹۳
۳۱- اضافه کردن و پاک کردن در MySQLi دیتابیس ۱ آبان، ۱۳۹۳
۳۲- بکارگیری خطاها در MySQLi دیتابیس ۱ آبان، ۱۳۹۳
۳۳- متود real_escape_string در MySQLi دیتابیس ۱ آبان، ۱۳۹۳
۳۴- متود init در MySQLi دیتابیس ۱ آبان، ۱۳۹۳
۳۵- بایند bind در MySQLi دیتابیس ۱ آبان، ۱۳۹۳
۳۶- ذخیره کردن نتیجه در MySQLi دیتابیس ۳ آبان، ۱۳۹۳
۳۷- معامله Transaction در MySQLi دیتابیس ۳ آبان، ۱۳۹۳
۳۸- بستن Statement در MySQLi دیتابیس ۳ آبان، ۱۳۹۳
۳۹- فرق بین Buffered و Unbuffered در MySQLi دیتابیس ۳ آبان، ۱۳۹۳
۴۰- متود real_query در MySQLi دیتابیس ۳ آبان، ۱۳۹۳
۴۱- لزوم آزاد کردن منبع در MySQLi دیتابیس ۳ آبان، ۱۳۹۳
۴۲- اجرا کردن چند کوئری در MySQLi دیتابیس ۳ آبان، ۱۳۹۳
۴۳- متود fetch_object در MySQLi دیتابیس ۳ آبان، ۱۳۹۳
۴۴- مقایسه ی MySQLi و PDO دیتابیس ۳ آبان، ۱۳۹۳