برای استفاده از کلاس ها در فایل های جداگانه باید فایل کلاس ها در پروژه با استفاده از require یا include به صورت تک تک بارگذاری کنید اما اگر تعداد کلاس هایی که میخواهید بارگذاری کنید زیاد باشد بهتر است از تابعی که در php وجود دارد برای اینکار استفاده کنید و از بارگذاری تک تک آنها خودداری کنید. شما برای اینکار می توانید از تابع spl_autoload_register به صورت زیر استفاده کنید.

spl_autoload_register(function($class){ 'require 'folder-name/'.$class.'.php' })

با استفاده از این تابع تمام کلاس های شما که در پوشه موردنظر وجود دارند به صورت خودکار بارگذاری می شوند. اما توجه داشته باشید که این تابع فقط برای بارگذاری کلاس هاست و برای استفاده از هر کلاس باید از آن کلاس نمونه سازی کنید. امیدوارم که این مطلب بدردتون بخوره.