سلام توی json_encode یه اپشنی هست به نام JSON_UNESCAPED_UNICODE که باعث میشه حروف فارسی بصورت \u6212 ذخیره نشن . اما وقتی از دیتابیس میخونم و باز میخوام بصورت json ازشون استفاده کنم توی json_decode دوباره تبدیل میشن به حالت : \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646

درصورتی که میخوام بصورت فارسی کلمه ی ( سمنان ) ظاهر بشه . هر چی سرچ کردم نتیجه ای نگرفتم کسی میتونه کمک کنه ؟