من می خوام در php فایل های داخل پوشه ای را به پوشه دیگر انتقال بدم ولی فقط نام فایل ها در پوشه جدید وارد میشوند و حجم شان 0 کیلوبایت هست و انتقال فایل با خطا مواجه میشه .

کدی که من استفاده کردم بصورت زیر هست :

$dir = "b";// پوشه فایل ها
        if(is_dir($dir)){
          if($handle = opendir($dir)){
            while($filename = readdir($handle)){ 
              chmod($filename , 0777);
              $content = file_get_contents(trim($filename));
              $fp = fopen("b/aa/".basename($filename), "wb");// پوشه aa داخل پوشه b هست و می خوام به پوشه aa انتقال دهم
              if (!$fp)
              echo 'منتقل نشد';
              else
              echo 'منتقل شد';
              fwrite($fp, $content);
              fclose($fp);
            }
            closedir($handle);
          }
        }

سوال دومم اینه که چجوری اسم یک پوشه را تغییر دهم ؟؟؟