با عرض سلام و خسته نباشید خدمت پارسکلیکی های عزیز. من نیاز دارم که برای پلتفرم خودم از یک API استفاده کنم و تا حالا از طریق PHP با API کار نکرده بودم،کد زیر کدی هست که برای تست کردن API نوشتم.


<?php 

  // Api url
  $url = "https://restcountries.eu/rest/v2/all";

  //Initiate cURL.
  $ch = curl_init($url);

  //Tell cURL that we want to send a POST request.
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, ???);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'));

  //Execute the request
  $result = curl_exec($ch);
  $response = json_decode($result, true);
  var_dump(json_encode($response));
?>

مشکل اینجاست که این کد هیچگون ریزالتی به من برنمیگردونهResult : string(4) null و من نمیدونم که در قسمت ‍CURLOPT_POSTFIELDS وریبل ورودی(???) چی هست؟؟؟!!!!

 • ریزالتی که ارائه دادم در صورتی هست که یک وریبل وارد کنم نظر دوستان چیه؟؟؟!!!!