پایتون و جنگو

فعلا نتیجه ای در این رابطه نیست. لطفا بعد سر بزنید.