سلام یک سوال که برای من پیش امده و جواب دقیقی براش پیدا نکردم کاربرد سرور ناکس nuxt چی هست
این که اگر استفاده کنیم چه مزیتی داره و معکوس ان ----------------------------------------لطفا یک راهنمایی کنید