{{ thread.title }}

{{ locked_reason }} نظرات سایت

@behzad {{ experience | farsi }} تجربه آخرین فعالیت ١ روز پیش

سلام جناب @amir فقط خواستم گوشزد کنم شایدم خبر نداری ولی در بخش رهبران علامت راهنمای نام کاربری، خیلی از نام کاربری فاصله داره (گمونم margin زیادی دادی) و امتیاز برحسب تجربه برای برخی از کابران برعکس و بهم ریخته نوشته شده ولی برای بعضی ها نه (میشه گفت اینم اختلالات زبان فارسیه).

طبق این تصویر ، علامت گذاری کردم.