سلام من یک امکانی رو درست کردم که یه فروشگاه بتونه بینهایت سرگروه و زیر گروه بدون محدودیت درست کنه روابط بین متد های سرگروه ها با زیر گروه هارو پایین تر نوشتم براتون. حالا تو وب سایت میخوام بهم بگید چطوری بفهمم یک سرگروه یا زیر گروهاش دارای محصول هستند. بزارید با یه مثال بهتون بگم.

دیجیتال

--------موبایل

------------لوازم جانبی

---------------هدفون و هدست*

این چینش رو در نظر بگیرید و فرض کنید که فقط سرگروه هدفون و هدست من دارای محصول است، خب حالا من روشی رو میخوام که بهم بگه سرگروهی به نام دیجیتال فعال هستش چون در یکی از لایه های زیرین اون (هدفون و هدست) یک سرگروه دارای کالا وجود دارد، مثال بعدیم رو هم نگاه کنید.

دیجیتال

--------موبایل

------------لوازم جانبی

---------------هدفون و هدست

--------مانیتور

------------4K

--------لپتاب

خب الان موبایل و مانیتور و لپتاب هر سه زیر گروه دیجیتال هستند اوکی؟ ولی 4k که زیر گروه مانیتور هستش دارای هیچ کالایی نیست و زیرگروهای (لپتاب) و (هدفون و هدست) دارای کالا است خب حالا روشیو میخوام که این زیر گروه رو در وب سایت اینطوری که پایین نوشتم نشون داده بده

دیجیتال

--------موبایل

------------لوازم جانبی

---------------هدفون و هدست

--------لپتاب

<?php

namespace App\Models;

use App\Scopes\CategoryScope;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Category extends Model
{
 public function child()
  {
    return $this->hasMany(Category::class, 'parent', 'id');
  }
 public function products()
  {
    return $this->belongsToMany(Product::class);
  }
}
Schema::create('categories', function (Blueprint $table) {
      $table->id();
      $table->unsignedBigInteger('user_id')->index();
      $table->string('title');
      $table->string('slug')->nullable();
      $table->text('description')->nullable();
      $table->unsignedBigInteger('parent')->nullable()->index();
      $table->text('image')->nullable();
      $table->timestamps();

      $table->foreign('user_id')
        ->references('id')
        ->on('users')
        ->onDelete('NO ACTION');

      $table->foreign('parent')
        ->references('id')
        ->on('categories')
        ->onDelete('set null');
    });