{{ locked_reason }} لاراول {{ (replies_count ? replies_count : 'هیچ') | farsi }} جواب ٣۹ بار دیده شده

{{ thread.title }}

jserver

کاربر تایید شده قفل شده توسط {{ locked_by_staff.username + '@' }}

@jserver {{ experience | farsi }} تجربه ١ سال پیش

سلام من لاراول 5.5.32 رو نصب کردم بدون این که از middleware auth استفاده کنم مسیر / رو به صفحه login هدایت می کنه وبعد از این که یک بار login می کنم مشکل حل می شه یعنی باید بار اول csrf-token در کش مروگر کاربر ذخیره شود