برای نصب لاراول در مسیر دلخواه ابتدا با دستور cd به مسیر دلخواه می رویم: cd B:\xampp\htdocs و با دستور زیر پروژه جدید لاراول را ایجاد میکنیم: composer create-project laravel/laravel project-name با این دو دستور باید در مسیر مذکور یک پوشه project-name ایجاد شود و پکیج های لاراول در آن قرار گیرد. اما چرا برای بنده در هر شرایطی پروژه در مسیر دیگری ایجاد میشود؟ مسیر: C:\Users\MyPC هرقدر تلاش کردم قادر به انتقال درست پروژه به پوشه مشخص شده xampp/htdocs نشدم.

دستور php artisan در مسیر C:\Users\MyPC کار میکند اما وقتی پوشه project-name را به B:\xampp\htdocs منتقل کردم دیگه حتی دستور php artisan هم کار نمیکرد (البته در هر مورد با دستور cd به پوشه مربوطه navigate کرده ام.) ممنون از وبسایت فوق العاده شما