{{ thread.title }}

davarmanesh

@davarmanesh {{ experience | farsi }} تجربه ۸ ماه پیش

در فیلم اموزشی لاراول ویدیو 53 با لاراول 5.5 کد public static function boot که در مدل Document وجود دارد اجرا نمی شود