با عرض سلام و خسته نباشید خدمت پارسکلیکی ها عزیز.

دوستان من به یک ارور برخوردم و این هست که یک route رو تعریف کردم اما در زمان استفاده ارور 404 رو نشون میده،همیچنین اگر اروری در route یا controller ایجاد کنم ارور رو نشون میده.

  • route در route list وجود داره
  • url رو تغیر دادم چند بار اما جواب نداده
  • دستور php artisan route:clear رو هم استفاده کردم.
  • متدی که به route وصل هست رو هم چک کردم و مشکلی نبود.
  • خود routeهم مشکلی نداره

متن فایل web.php مشکل در لاین دوم(دومین route)

Route::get('/', [PublicpagesController::class, 'index'])->name('index');

Route::get('/{item}', [PublicpagesController::class, 'showItem'])->name('showItem');

Route::get('product-group/{productGroup}', [PublicpagesController::class, 'showByProductGroup'])->name('showByProductGroup');

Route::get('product/{product}', [PublicpagesController::class, 'showByProduct'])->name('showByProduct');

Route::get('/dashboard', function () {
    return view('dashboard');
})->middleware(['auth'])->name('dashboard');

require __DIR__.'/auth.php';

قسمتی که از route استفاده شده

<a href="{{'{{'}} route('showItem', $item) }}" style="color: black;">

نظرتون چیه؟؟؟!!!