کسی میتونه یک api خوب برای ocr فارسی معرفی کنه؟

من خواستم از گوگل کلود استفاده کنم اما اسم کشورمون تو لیست کشورهای اکانت های billing نیست. اگه حساب بیلینگ هم درست نکنیم نمتونم کلا از این سرویس استفاده کنیم.

کسی آموزشی یا سرویس خوبی برا اینکار داره؟