{{ thread.title }}

{{ locked_reason }} سرورها

@nikbakht {{ experience | farsi }} تجربه آخرین فعالیت ٢ ماه پیش

دوستان عزیز سلام و عرض ادب سریع میرم سراغ اصل مطلب

یکی از پروژه های لاراول ما ایرادی داره

پروژه ssl رایگان دارد از نوع Let's encrypt این پروژه در گوگل ایندکس شده است.اما برخی URL ها دچار مشکل هستند.

من در فایل htaccess ریدایرکت ها را برای http به https انجام داده ام. اما فقط زمانی که url ها به صورت www.domain.com هستند ریداریکت نمی شود.

کدها در فایل htaccess

<IfModule mod_rewrite.c>
  <IfModule mod_negotiation.c>
    Options -MultiViews -Indexes
  </IfModule>

  RewriteEngine On

  # Handle Authorization Header
  RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
  RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

  # Redirect Trailing Slashes If Not A Folder...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_URI} (.+)/$
  RewriteRule ^ %1 [L,R=301]

  # Handle Front Controller...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^ index.php [L]

  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^baghshahri.com [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ https://www.baghshahri.com/$1 [L,R=301,NC]

  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.baghshahri.com [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ https://www.baghshahri.com/$1 [L,R=301,NC]

</IfModule>

چطور میتونم این مشکل رو حل کنم؟

البته این یک نکته هست که هر زمانی به این شکل صفحه باز میشه فونت ها غیر فعال میشوند.و صفحه بدون فونت نمایش داده میشود.

با تشکر