موقع اجرا کردن پروژه ری اکت جی اس (nextjs) در تب network مرورگر ، درخواست زیر در مدت زمان زیاد و تعداد فراوان تکرار میشه !

webpack-hmr?page=/pagename

به نظرتون راه حل دقیقی که بشه این مشکل رو رفع کنه چیه ؟