سلام من متدی نوشتم که نیاز دارم چندین لیست را return کند .

مثلا :

public ArrayList<String> getInfo(){
     ArrayList<String> images = new ArrayList<>();
     ArrayList<String> videos= new ArrayList<>();
     images.add("data");
     videos.add("DATA");

     return images ;
}

برای return کردن videos باید چکار کنم ؟