توی یک سایت زبان های منفور سال ۲۰۲۰ رو دیدم و برام عجیب بود و با بعضی هاشونم دارم کار میکنم. به این صورت:

  • Perl
  • Objective C
  • ColdFusion
  • COBOL 60
  • Pascal
  • Erlang
  • Haskell
  • CoffeeScript
  • Elm
  • VB.NET

کافی اسکریپت و الم و پرل نباید یادگرفت در اینصورت اما نظر سنجی سال ۲۰۲۰ استک اور فلو نشون میده که پرل حقوق خوبی داره ؟؟؟ منبع: edureka