سلام . من می خوام آدرس url صفحه سایتم را به آدرس دیگری تغییر دهم بدون اینکه صفحه ، لود شود .

مشکلی که من دارم اینه که متدهای pushState و replaceState فقط آدرس های داخلی سایتم رو عوض میکنند و

متد window.location.href هم مشکلش اینه که باعث باز شدن صفحه میشه که من اینو نمی خوام بلکه می خوام آدرس

سایت دیگری را در نوار آدرس بار نمایش دهد بدون این که آن صفحه لود شود .