تست کردن

netwons phpunit
@netwons ١٢۵۰۰ تجربه آخرین فعالیت ۴ هفته پیش

من می خواستم در لاراول از phpunit استفاده کنم اما ارور میده در صورتی که در composer نصب است

نام ارور

PHP Parse error: syntax error, unexpected 'const' (T_CONST), expecting variable (T_VARIABLE) in /home/netwons/Desktop/untitled/vendor/phpunit/phpunit/src/Framework/TestCase.php on line 58
hassan862 مرورگر لمسی !!!
@hassan862 ٢۹۰۰ تجربه آخرین فعالیت ۴ ماه پیش

سلام دوستان من مرورگری ساده ای که آقا امیر @AMIR تو آموزش جاوا ، ساختن رو منم همون کد ها رو نوشتم ولی وقتی که فقط روی لینکی ، موس را میگیرم اون صفحه باز میشه . بدون این که روی اون لینک کلیک کنم .

package project1;

import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.IOException;

public class browser extends JFrame {
  private JTextField addressbar ;
  private JEditorPane display ;
  public browser(){
    super("FAST BROWSER");
    addressbar = new JTextField("http://www.google.com/");
    addressbar.addActionListener(
        new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        load(e.getActionCommand());
      }
    }
    );
    add(addressbar , BorderLayout.NORTH);
    display = new JEditorPane();
    display.setEditable(false);
    display.addHyperlinkListener(
        new HyperlinkListener() {
      @Override
      public void hyperlinkUpdate(HyperlinkEvent e) {
        if(e.getEventType() == HyperlinkEvent.EventType.ACTIVATED);
        load(e.getURL().toString());
      }
    }
    );
    add(new JScrollPane(display) , BorderLayout.CENTER);
    setSize(800,600);
    setVisible(true);
  }
  public void load(String usertext){
    try {
      display.setPage(usertext);
      addressbar.setText(usertext);
    } catch (IOException e) {
      System.err.println(e);
    }
  }
}

کلاس main :

package project1;

import javax.swing.*;

public class main {

  public static void main(String[] args) {
    browser b = new browser();
    b.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }  
}

میشه راهنماییم کنین ؟

سلام . من تو اجرای کد های آموزش جاوا قسمت 64 که مربوط به صف هست مشکل دارم . وقتی که می خوام صفی را ایجاد کنم ، ترتیب صف ها به هم میریزه . یعنی اونی رو که اول وارد کردم میره وسط یا آخر و کلا صف قاطی میشه .وقتی هم که دستور ;()q.poll رو میزنم به جای این که صف اول حذف بشه و بقیه رو نشون بده ، همه رو حذف میکنه و اول رو نشون میده .

public class testclass {
  public static void main(String[] args){
  PriorityQueue<String> q = new PriorityQueue<String>();
  q.offer("one");
  q.offer("two");
  q.offer("three");
  q.offer("four");
  q.offer("five");
  q.offer("six");
  System.out.print(" " + q);
  System.out.println();

  System.out.print(" " + q.peek());
  System.out.println();

  q.poll();
  System.out.print(" " + q);
  }
}

این هم عکس صفحه از کد ها و خروجی کد ها :

آلت برای عکس

matin اجرای localhost کامپیوتر در موبایل
@matin ١۵۹۸۰ تجربه آخرین فعالیت ۵ روز پیش

سلام. چطوری میتونم localhost سرور xampp را که توی کامپیوترم در حال اجراست ، در موبایلم باز کنم؟