پلیمر

The Awesome Power of Auto-Binding Templates -- Polycasts #08


۶۹ ویدیو امیر عظیمی

فایل های تمرینی وجود ندارد.
ویدیوها را نگاه کنید و خودتون فایل ها رو بسازید.

۵١
Polycasts: Behind the Scenes
۳ تیر، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵٢
Polymer Starter Kit -- Polycasts #18
۲۵ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵٣
Theming Elements -- Polycasts #17
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵۴
Give your element an API -- Polycasts #16
۲۸ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵۵
Extending Native Elements -- Polycasts #15
۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵۶
Create reusable elements with ease -- Polycasts #14
۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵۷
Polymer 0.8: First Look -- Polycasts #13
۱۷ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵۸
Scrolling at 60 frames with core-list -- Polycasts #12
۳ فروردین، ۱۳۹۴ — ۵ سال پیش
۵۹
Moar routing with... more-routing -- Polycasts #11
۱۸ اسفند، ۱۳۹۳ — ۵ سال پیش
۶۰
Routing 101 -- Polycasts #10
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۵ سال پیش
۶١
Content Switcheroo with Core-Pages -- Polycasts #09
۲۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۵ سال پیش
۶٢
The Awesome Power of Auto-Binding Templates -- Polycasts #08
۸ بهمن، ۱۳۹۳ — ۵ سال پیش
۶٣
Season's greetings! -- Polycasts #07
۲۴ آذر، ۱۳۹۳ — ۵ سال پیش
۶۴
What's new in Polymer 0.5.1 -- Polycasts #06
۱۰ آذر، ۱۳۹۳ — ۵ سال پیش
۶۵
Core Drawer Panel -- Polycasts #05
۲۶ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۶۶
Core Header Panel -- Polycasts #04
۱۴ آبان، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۶۷
Core Toolbar -- Polycasts #03
۲۸ مهر، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۶۸
Core Iconset -- Polycasts #02
۱۴ مهر، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۶۹
Core Icons -- Polycasts #01
۳۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش

پلیمر کتابخانه‌ی جاوا اسکریپت برای توسعه سایت‌ها و نرم‌افزارهای تحت وب است. به زبان ساده‌تر پلیمر مجموعه‌ای از وب‌کامپوننت‌ها Web Component‌ آماده استفاده را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهند. مشابه راه‌کارهایی که کتابخانه‌‌های X-Tag و Bosonic فراهم می‌کنند.

وب‌کامپوننت به معنی ایجاد تگ‌های شخصی و خصوصی سازی شده برای استفاده در وب اپلیکیشن‌ها است. مهم‌ترین هدف پلیمر تعریف زیرساختی برای شکستن کامپوننت‌ها بزرگ به بخش‌های کوچک‌تر است. این کار مزایای از جمله موارد زیر را برای توسعه‌دهدگان نرم‌افزارها به همراه دارد:

کامپوننت‌ها مستقل از یکدیگر خواهند بود. در صورت طراحی صحیح معماری، تغییر در یک کامپوننت، منجر به ایجاد مشکل در سایر کامپوننت‌ها نمی‌شود.

از نوشتن کدهای تکراری جلوگیری می‌شود. شما می‌توانید یک کامپوننت مشترک را در چندین کامپوننت دیگر براحتی استفاده نمایید.

پلیمر (و به صورت کلی‌تر وب کامپوننت) سرعت توسعه نرم‌افزار را شتاب می‌بخشد.

نگهداری Maintenance نرم‌افزار در بلندمدت کم هزینه‌تر خواهد بود.