منتشر شده در ۱۳ مهر، ۱۳۹۵

ویو جی اس ۲ و لاراول ۵.۳

Implementing Vue.js 2.0 and Laravel 5.3 with CORS problem solution - part 1

٢۸ ویدیو امیر عظیمی

فایل های تمرینی وجود ندارد.
ویدیوها را نگاه کنید و خودتون فایل ها رو بسازید.

این درس برای دوستانی است که دوست دارند در مورد SPA و ساخت اون با ویو و لاراول اطلاعات بیشتری کسب کنند.

در این سری از ویدیوها از لاراول برای بک اند و از ویو سی ال آی برای فرانت اند استفاده شده است و از لاراول برای ساخت ای پی آی فقط استفاده شده است.

بیشتر از ویو در این درس تا لاراول برای ساخت مسیرها استفاده شده است. دلیل دیدن این ویدیوها این است که به شما نشان دهیم ساخت اپ امروزی چطور باید باشد و امروزه چطور بک اند رو با فرانت اند متمایز می کنند.

۱۳ مهر، ۱۳۹۵
۱۳ مهر، ۱۳۹۵
۱۴ مهر، ۱۳۹۵
۱۵ مهر، ۱۳۹۵
۱۷ مهر، ۱۳۹۵
۱۸ مهر، ۱۳۹۵
۲۵ مهر، ۱۳۹۵
۲۸ مهر، ۱۳۹۵
۲ آبان، ۱۳۹۵
۲ آبان، ۱۳۹۵
۲ آبان، ۱۳۹۵
۲ آبان، ۱۳۹۵
۲ آبان، ۱۳۹۵
۲۶ آبان، ۱۳۹۵
۷ آذر، ۱۳۹۵
۷ آذر، ۱۳۹۵
۶ دی، ۱۳۹۵
۷ دی، ۱۳۹۵
۷ دی، ۱۳۹۵
۷ دی، ۱۳۹۵
۱۳ دی، ۱۳۹۵
۱۵ دی، ۱۳۹۵
۲۱ دی، ۱۳۹۵
۲۱ دی، ۱۳۹۵
۳۰ دی، ۱۳۹۵
۳۰ دی، ۱۳۹۵
۳ فروردین، ۱۳۹۶
۳ فروردین، ۱۳۹۶