منتشر شده در ۳۰ دی، ۱۳۹۶

ویو جی اس ورژن دوم
Learn Vue 2: Part 1 - Basic Databinding


٣٣ ویدیو امیر عظیمی

فایل های تمرینی وجود ندارد.
ویدیوها را نگاه کنید و خودتون فایل ها رو بسازید.

Vue.js (به طور معمول به عنوان Vue گفته می شود؛ pronounced / vjuː /، مانند view) یک چارچوب جاوا اسکریپت پیشرفته برای ایجاد رابط کاربر است. ادغام به پروژه هایی که از دیگر کتابخانه های جاوا اسکریپت استفاده می کنند با Vue آسان است، زیرا که به طور پیوسته قابل قبول طراحی شده است است. Vue همچنین می تواند به عنوان یک چارچوب وب کاربردی عمل کند که بتواند برنامه های تک صفحه ای پیشرفته را فعال کند. اولین بار ویو جی اس که توسط Evan You که کارمند گوگل بود در گیت هاب برای پروژه های شخصی درست شد ولی توسط نویسنده لاراول Taylor Otwell برای کابران لاراول بازگو و از همان جا معروف و معروف تر شد. الانه ویو ج اس یکی از بهترین فریم ورک های جاواسکریپت بالاتر از ری اکت جی اس و انگولار جی اس بطور یقین قرار گرفته است. دوستان لاراکستس برای یاد گیری بهتر ورژن انگلیسی به سایت ویو کستس روید و دوستا فارسی زبان ما در پارس کلیک این درس را دادیم فقط باید جستجو کنید و پیداش خواهید کرد.

Learn Vue 2: Part 1 - Basic Databinding ۳۰ دی، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 2 - Setup Vue Devtools ۳۰ دی، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 3 - Lists ۱ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 4 - Vue Event Listeners ۲ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 5 - Attribute and Class Name Binding ۳ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 6 - The Need For Computed Properties ۴ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 7 - Components 101 ۵ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 8 - Components Within Components ۶ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 9 - Practical Component Exercise 1 Message ۷ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 10 - Practical Component Exercise 2 Modal ۸ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 11- Practical Component Exercise #3: Tabs ۹ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 12 - Component Communication, Example 1: Custom Events ۱۰ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 13 - Component Communication, Example 2: Event Dispatcher ۱۱ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 14 - Named Slots In A Nutshell ۱۲ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 15 -Single-Use Components and Inline Templates ۱۳ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 16 - Webpack and Vue CLI ۱۴ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 17 - HMR ۱۵ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 18 - Vue AJAX Requests With Axios ۱۶ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 19 - Object Oriented Forms Part 1 ۱۷ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 20 - Object Oriented Forms Part 2 ۱۸ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 21 - Object Oriented Forms Part 3 ۱۹ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 22 - Webpack Config From Scratch ۲۰ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 23 - Laravel Mix ۲۱ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 24 - Shared State 101 ۲۲ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 25 - Custom Input Components ۲۳ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 26 - SPAs and Routers ۲۴ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 27 - SPAs Vue and Laravel ۲۵ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 28 - Filters ۲۶ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 29 - Dedicated Form Components ۲۷ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 30 - Testing Vue Part 1 ۲۸ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 31 - Component Responsibility ۲۹ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 32 - Vue Sub Classes ۳۰ بهمن، ۱۳۹۶
Learn Vue 2: Part 33 - Scoped Slots ۱ اسفند، ۱۳۹۶