منتشر شده در ۳۰ دی، ۱۳۹۶

ویو جی اس ورژن دوم

Learn Vue 2: Part 1 - Basic Databinding

٣٣ ویدیو امیر عظیمی

فایل های تمرینی وجود ندارد.
ویدیوها را نگاه کنید و خودتون فایل ها رو بسازید.

Vue.js (به طور معمول به عنوان Vue گفته می شود؛ pronounced / vjuː /، مانند view) یک چارچوب جاوا اسکریپت پیشرفته برای ایجاد رابط کاربر است. ادغام به پروژه هایی که از دیگر کتابخانه های جاوا اسکریپت استفاده می کنند با Vue آسان است، زیرا که به طور پیوسته قابل قبول طراحی شده است است. Vue همچنین می تواند به عنوان یک چارچوب وب کاربردی عمل کند که بتواند برنامه های تک صفحه ای پیشرفته را فعال کند. اولین بار ویو جی اس که توسط Evan You که کارمند گوگل بود در گیت هاب برای پروژه های شخصی درست شد ولی توسط نویسنده لاراول Taylor Otwell برای کابران لاراول بازگو و از همان جا معروف و معروف تر شد. الانه ویو ج اس یکی از بهترین فریم ورک های جاواسکریپت بالاتر از ری اکت جی اس و انگولار جی اس بطور یقین قرار گرفته است. دوستان لاراکستس برای یاد گیری بهتر ورژن انگلیسی به سایت ویو کستس روید و دوستا فارسی زبان ما در پارس کلیک این درس را دادیم فقط باید جستجو کنید و پیداش خواهید کرد.

Learn Vue 2: Part 1 - Basic Databinding

۳۰ دی، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 2 - Setup Vue Devtools

۳۰ دی، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 3 - Lists

۱ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 4 - Vue Event Listeners

۲ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 5 - Attribute and Class Name Binding

۳ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 6 - The Need For Computed Properties

۴ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 7 - Components 101

۵ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 8 - Components Within Components

۶ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 9 - Practical Component Exercise 1 Message

۷ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 10 - Practical Component Exercise 2 Modal

۸ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 11- Practical Component Exercise #3: Tabs

۹ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 12 - Component Communication, Example 1: Custom Events

۱۰ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 13 - Component Communication, Example 2: Event Dispatcher

۱۱ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 14 - Named Slots In A Nutshell

۱۲ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 15 -Single-Use Components and Inline Templates

۱۳ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 16 - Webpack and Vue CLI

۱۴ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 17 - HMR

۱۵ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 18 - Vue AJAX Requests With Axios

۱۶ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 19 - Object Oriented Forms Part 1

۱۷ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 20 - Object Oriented Forms Part 2

۱۸ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 21 - Object Oriented Forms Part 3

۱۹ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 22 - Webpack Config From Scratch

۲۰ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 23 - Laravel Mix

۲۱ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 24 - Shared State 101

۲۲ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 25 - Custom Input Components

۲۳ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 26 - SPAs and Routers

۲۴ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 27 - SPAs Vue and Laravel

۲۵ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 28 - Filters

۲۶ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 29 - Dedicated Form Components

۲۷ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 30 - Testing Vue Part 1

۲۸ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 31 - Component Responsibility

۲۹ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 32 - Vue Sub Classes

۳۰ بهمن، ۱۳۹۶

Learn Vue 2: Part 33 - Scoped Slots

۱ اسفند، ۱۳۹۶