منتشر شده در ۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

بهینه سازی عملکرد لاراول
01 - The Optimize Command


١٢ ویدیو امیر عظیمی

فایل های تمرینی وجود ندارد.
ویدیوها را نگاه کنید و خودتون فایل ها رو بسازید.

تا حالا توجه کردید که بعضی وقت ها که اپلیکیشن بزرگی رو که با لاراول ساختید، سرعتش کم شده؟ این به خاطر این نیست که استفاده از لاراول دچار کندی شده بلکه بازدهی هر اپلیکیشنی که ساخته میشه باید توسط توسعه دهنده های اون اپلیکیشن بالا بره وگرنه اگر این کار صورت نگیره، بعدها که کاربران وبسایت بالا و بالا میروند سرعت اپلیکیشن کند و کندتر خواهد شد. پس هر چه زودتر اگر جلوی کندی اپلیکیشن خودتون رو بگیرید بهتر هست.

01 - The Optimize Command ۳۰ خرداد، ۱۳۹۶
02 - The Route Cache ۳۰ خرداد، ۱۳۹۶
03 - The Config Cache ۳۰ خرداد، ۱۳۹۶
04 - Eager Loading ۳۰ خرداد، ۱۳۹۶
05 - Database Chunking ۳۰ خرداد، ۱۳۹۶
06 - MySQL Indexing I ۳۰ خرداد، ۱۳۹۶
07 - MySQL Indexing II ۳۰ خرداد، ۱۳۹۶
08 - MySQL Indexing III ۳۰ خرداد، ۱۳۹۶
09 - Object Caching I ۳۰ خرداد، ۱۳۹۶
10 - Object Caching II ۳۰ خرداد، ۱۳۹۶
11 - Object Caching III ۳۰ خرداد، ۱۳۹۶
12 - Object Caching IV ۳۰ خرداد، ۱۳۹۶