بهینه سازی عملکرد لاراول

01 - The Optimize Command


١٢ ویدیو امیر عظیمی

فایل های تمرینی وجود ندارد.
ویدیوها را نگاه کنید و خودتون فایل ها رو بسازید.

١
01 - The Optimize Command
۳۰ خرداد، ۱۳۹۶ — ۶ سال پیش
٢
02 - The Route Cache
۳۰ خرداد، ۱۳۹۶ — ۶ سال پیش
٣
03 - The Config Cache
۳۰ خرداد، ۱۳۹۶ — ۶ سال پیش
۴
04 - Eager Loading
۳۰ خرداد، ۱۳۹۶ — ۶ سال پیش
۵
05 - Database Chunking
۳۰ خرداد، ۱۳۹۶ — ۶ سال پیش
۶
06 - MySQL Indexing I
۳۰ خرداد، ۱۳۹۶ — ۶ سال پیش
۷
07 - MySQL Indexing II
۳۰ خرداد، ۱۳۹۶ — ۶ سال پیش
۸
08 - MySQL Indexing III
۳۰ خرداد، ۱۳۹۶ — ۶ سال پیش
۹
09 - Object Caching I
۳۰ خرداد، ۱۳۹۶ — ۶ سال پیش
١۰
10 - Object Caching II
۳۰ خرداد، ۱۳۹۶ — ۶ سال پیش
١١
11 - Object Caching III
۳۰ خرداد، ۱۳۹۶ — ۶ سال پیش
١٢
12 - Object Caching IV
۳۰ خرداد، ۱۳۹۶ — ۶ سال پیش

تا حالا توجه کردید که بعضی وقت ها که اپلیکیشن بزرگی رو که با لاراول ساختید، سرعتش کم شده؟ این به خاطر این نیست که استفاده از لاراول دچار کندی شده بلکه بازدهی هر اپلیکیشنی که ساخته میشه باید توسط توسعه دهنده های اون اپلیکیشن بالا بره وگرنه اگر این کار صورت نگیره، بعدها که کاربران وبسایت بالا و بالا میروند سرعت اپلیکیشن کند و کندتر خواهد شد. پس هر چه زودتر اگر جلوی کندی اپلیکیشن خودتون رو بگیرید بهتر هست.