منتشر شده در ۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

بهینه سازی عملکرد لاراول

01 - The Optimize Command

١٢ ویدیو امیر عظیمی

فایل های تمرینی وجود ندارد.
ویدیوها را نگاه کنید و خودتون فایل ها رو بسازید.

تا حالا توجه کردید که بعضی وقت ها که اپلیکیشن بزرگی رو که با لاراول ساختید، سرعتش کم شده؟ این به خاطر این نیست که استفاده از لاراول دچار کندی شده بلکه بازدهی هر اپلیکیشنی که ساخته میشه باید توسط توسعه دهنده های اون اپلیکیشن بالا بره وگرنه اگر این کار صورت نگیره، بعدها که کاربران وبسایت بالا و بالا میروند سرعت اپلیکیشن کند و کندتر خواهد شد. پس هر چه زودتر اگر جلوی کندی اپلیکیشن خودتون رو بگیرید بهتر هست.

01 - The Optimize Command

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

02 - The Route Cache

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

03 - The Config Cache

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

04 - Eager Loading

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

05 - Database Chunking

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

06 - MySQL Indexing I

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

07 - MySQL Indexing II

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

08 - MySQL Indexing III

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

09 - Object Caching I

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

10 - Object Caching II

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

11 - Object Caching III

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶

12 - Object Caching IV

۳۰ خرداد، ۱۳۹۶