آموزش Tailwindcss

تیلویند سی اس اس Tailwind css چیست؟


٣٢ ویدیو امین اسمخانی

١
تیلویند سی اس اس Tailwind css چیست؟
۱۸ تیر، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
٢
٣
سیستم سایز بندی - آموزش Tailwindcss
۲۲ تیر، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
۴
چالش طیف های رنگی - آموزش Tailwindcss
۲۴ تیر، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
۵
padding و margin - آموزش فریم ورک Tailwindcss
۲۷ تیر، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
۸
۹
خط ها یا border ها در Tailwindcss
۱۴ امرداد، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
١۰
١١
display-mode-درtailwindcss
۲۸ امرداد، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
١٢
آموزش Flex در tailwindcss - آموزش تیلویند
۲ شهریور، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
١٣
چالش گالری - آموزش Tailwindcss
۹ شهریور، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
١۴
طراحی رسپانسیو - Tailwindcss
۱۲ شهریور، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
١۵
hover ها در Tailwindcss
۱۶ شهریور، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
١۶
focus ها در Tailwindcss
۱۸ شهریور، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
١۷
امکانات دیگر - Tailwindcss
۲۲ شهریور، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
١۸
چالش کامپوننت ورودی - آموزش Tailwindcss
۳۱ شهریور، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
٢۰
٢١
٢٢
کانفیگ قالب - آموزش Tailwindcss
۲۸ مهر، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
٢٣
طراحی ناو بار - آموزش Tailwindcss
۸ آبان، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
٢۴
تکمیل ناوبار - آموزش Tailwindcss
۱۱ آبان، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
٢۵
طراحی هدر - آموزش Tailwindcss
۱۳ آبان، ۱۴۰۰ — ٢ سال پیش
٢۶
٢۷
٢۹
٣۰
فرم در تیلویند - آموزش Tailwindcss
۲۹ اسفند، ۱۴۰۰ — ١ سال پیش
٣١
فرم ورود به امین پنل - login form Tailwindcss
۲۵ فروردین، ۱۴۰۱ — ١ سال پیش
٣٢
قسمت آخر آموزش tailwind css
۱۴ اردیبهشت، ۱۴۰۱ — ١ سال پیش

در این دوره به صورت کامل ما در مورد فریم ورک جدید Tailwindcss صحبت خواهیم کرد و تقریباٌ بسیاری از موارد رو که یک توسعه دهنده احتیاج داره رو توضیح میدیم و کلی چالش و مینی پروژه رو حل میکنیم و در آخر هم یک لندینگ کاملاٌ واقعی در قالب ریبیلد کار خواهیم کرد که شما به صورت کامل با نحوه کار با این فریم ورک و کتابخانه جذاب آشنا بشید پس با من همراه باشید.

لینک گیت هاب : https://github.com/aminesmkhani/tailwind-series