منتشر شده در ۲۹ تیر، ۱۳۹۸

آموزش گولنگ Golang (مقدماتی)
1-1 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش مقدماتی ، قسمت راه اندازی گولنگ و نصب گولند


۴٢ ویدیو بابک نوع دوست

با سلام دوستان بنده تقریبا یک سالی هستش که گولنگ کار میکنم و دوست داشتم که دانش (هرچند کم و ناقص) خودم رو در اختیار شما قرار بدهم. در این مجموعه سعی شده طول ویدئو ها بسیار کوتاه باشه و همچنین فقط اصل موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. ریفرنس این مجموعه، Go Bootcamp هستش فایل هایی که در این مجموعه آموزش داده شده در گیت قرار گرفته و از لینک می‌تونید استفاده کنید. همچنین پیشنهاد می‌کنم تمرین های خود Go Bootcamp رو هم انجام بدید. مطالب عنوان شده در این مجموعه به قرار ذیل می‌باشند

  • راه اندازی Golang در سیستم Ubuntu و راه اندازی IDE شرکت JetBrains
  • مقدمات Golang
  • Type ها
  • Collection Types
  • Control flow
  • Methods
  • Interfaces
  • Concurrency
1-1 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش مقدماتی ، قسمت راه اندازی گولنگ و نصب گولند ۲۹ تیر، ۱۳۹۸
1-2 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش مقدماتی ، قسمت اجرای یک برنامه ۲۹ تیر، ۱۳۹۸
2-1 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش مقدمات گولنگ، قسمت متغیر ها Variables & inferred typing ۳۰ تیر، ۱۳۹۸
2-2 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش مقدمات گولنگ، قسمت Constants ۳۰ تیر، ۱۳۹۸
2-3 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش مقدمات گولنگ، قسمت Printing Constants and Variables ۳۰ تیر، ۱۳۹۸
2-3 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش مقدمات گولنگ، قسمت Printing Constants and Variables ۳۰ تیر، ۱۳۹۸
2-4 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش مقدمات گولنگ، قسمت Packages and imports ۳۰ تیر، ۱۳۹۸
2-5 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش مقدمات گولنگ، قسمت Code location ۳۰ تیر، ۱۳۹۸
2-6 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش مقدمات گولنگ، قسمت Exported names ۳۰ تیر، ۱۳۹۸
2-7 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش مقدمات گولنگ، قسمت Functions, signature, return values, named results ۳۰ تیر، ۱۳۹۸
2-8 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش مقدمات گولنگ، قسمت Pointers ۳۰ تیر، ۱۳۹۸
2-9 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش مقدمات گولنگ، قسمت Mutability ۳۰ تیر، ۱۳۹۸
3-1 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش تایپ ها Types، قسمت Basic types ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
3-2 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش تایپ ها Types، قسمت Type conversion ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
3-3-1 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش تایپ ها، قسمت Type assertion ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
3-3-2 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش تایپ ها، قسمت Interface و OOP ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
3-3-3 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش تایپ ها، قسمت Switch Type ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
3.4 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش تایپ ها، قسمت تایپ های استراکچر ها Structs ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
3.6 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش تایپ ها، قسمت Composition vs Inheritance, OOP ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
4-1 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Collection Types، قسمت Collection Types و Arrays ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
4-2 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Collection Types، قسمت Collection Types و Slices , Slicing a slice ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
4-3 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Collection Types، قسمت Range, Break & continue, Range and maps ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
4-4 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Collection Types، قسمت Maps, Mutating maps, Resources ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
5-1 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Control flow، قسمت If statement ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
5-2 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Control flow، قسمت Switch case statement, For Loop ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
5-3 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Control flow، قسمت Switch case statement ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
6-1 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Methods، قسمت مقدمات متد ها برای پیاده سازی الگو های مختلف ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
6-2 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Methods، قسمت Code organization ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
6-3 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Methods، قسمت Type aliasing ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
6-4 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Methods، قسمت Method receivers ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
7-1 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Interfaces، قسمت مقدمات اینترفیس برای پیاده سازی OOP ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
7-2 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Interfaces، قسمت تشریح اینترفیس و نحوه پیاده سازی روش های مختلف OOP ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
7-3 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Interfaces، قسمت Interfaces are satisfied implicitly ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
7-4 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Interfaces، قسمت Errors ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
8-1 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Concurrency،کارهای همزمان قسمت Gorouting ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
8-2 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Concurrency ، قسمت channel operator , channels ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
8-3 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Concurrency، قسمت Buffered channels, Channels ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
8-4 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Concurrency، قسمت deadlock ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
8-5 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Concurrency، قسمت Range and close, Channels ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
8-6 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Concurrency، قسمت Channels, Select ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
8-7 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Concurrency، قسمت Default case, After, Tick, Timer ۳۱ تیر، ۱۳۹۸
8-8 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش Concurrency، قسمت Timeout , Interrupt ۳۱ تیر، ۱۳۹۸