منتشر شده در ۲۹ تیر، ۱۳۹۸

آموزش گولنگ Golang (مقدماتی)

1-1 آموزش گولنگ (مقدماتی) بخش مقدماتی ، قسمت راه اندازی گولنگ و نصب گولند

۴٢ ویدیو بابک نوع دوست

با سلام دوستان بنده تقریبا یک سالی هستش که گولنگ کار میکنم و دوست داشتم که دانش (هرچند کم و ناقص) خودم رو در اختیار شما قرار بدهم. در این مجموعه سعی شده طول ویدئو ها بسیار کوتاه باشه و همچنین فقط اصل موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. ریفرنس این مجموعه، Go Bootcamp هستش فایل هایی که در این مجموعه آموزش داده شده در گیت قرار گرفته و از لینک می‌تونید استفاده کنید. همچنین پیشنهاد می‌کنم تمرین های خود Go Bootcamp رو هم انجام بدید. مطالب عنوان شده در این مجموعه به قرار ذیل می‌باشند

  • راه اندازی Golang در سیستم Ubuntu و راه اندازی IDE شرکت JetBrains
  • مقدمات Golang
  • Type ها
  • Collection Types
  • Control flow
  • Methods
  • Interfaces
  • Concurrency
۲۹ تیر، ۱۳۹۸
۲۹ تیر، ۱۳۹۸
۳۰ تیر، ۱۳۹۸
۳۰ تیر، ۱۳۹۸
۳۰ تیر، ۱۳۹۸
۳۰ تیر، ۱۳۹۸
۳۰ تیر، ۱۳۹۸
۳۰ تیر، ۱۳۹۸
۳۰ تیر، ۱۳۹۸
۳۰ تیر، ۱۳۹۸
۳۰ تیر، ۱۳۹۸
۳۰ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸
۳۱ تیر، ۱۳۹۸