Parsclick Circles Around You

درس های ویژه

١ درس

بعضی از درس ها کلا یا بعضی از ویدیوها رایگان هستند. برای دیدن بقیه به عضویت ویژه نیاز است.

برگردید به همه درس ها
آزمون های برنامه نویسی برای کار

در این قسمت به آزمون های برنامه نویسی برای کار برای استخدام مطرح میشه میپردازیم. خیلی از شرکت های اروپایی و آمریکایی تست و آزمون هایی رو از شما در خانه می گیرند که در این آزمون ها مهارت های شما رو...

١۶ ویدیو ۸ : ٣۶ : ۴