کانتکست یا Context راهی را فراهم می‌کند تا دیتا را از طریق درخت کامپوننت انتقال دهید، بدون اینکه نیاز به انتقال دستی prop ها به پایین در هر مرحله داشته باشید. در یک برنامۀ معمول ری اکت، دیتا به وسیلۀ prop ها انتقال از بالا به پایین (از parent به child) دارد، اما این موضوع می‌تواند در برخی prop های خاص (مانند اولویت زبان محلی، و تم رابط کاربری) که مورد نیاز چندین کامپوننت در یک برنامه هستند، مایۀ زحمت باشد. Context راهی را فراهم می‌کند تا مقادیری مانند اینها در بین کامپوننت‌ها را بدون نیاز به انتقال صریح prop در هر سطح از درخت بتوانیم به اشتراک بگذاریم.

Context طراحی شده است تا دیتاهایی که می‌توانند در درخت کامپوننت‌های React به طور سراسری global در نظر گرفته شوند را به اشتراک بگذاریم، مانند کاربر، تم و یا زبان ترجیح داده شدۀ تایید شدۀ کنونی.

Context در درجه اول زمانی استفاده می‌شود که برخی دیتاها نیاز دارند تا توسط تعدادی کامپوننت در سطوح مختلف دسترس پذیر شوند. آن را به ندرت اعمال کنید زیرا استفادۀ مجدد کامپوننت را سخت‌تر می‌کند.

اگر فقط می‌خواهید از انتقال برخی prop ها از طریق چند سطح جلوگیری کنید، ترکیب‌بندی composition کامپوننت اغلب نسبت به Context روش ساده‌تری خواهد بود.

در این سری از ویدیوها شما رو با این مبحث شیرین آشنا می کنم.