۸ ماه پیش ساخته شده ٢ هفته پیش بروز شده ۷۶ بار تماشا شده
ری اکت جی اس

قلاب ها در ری اکت
۱۰۶- معرفی قلاب ها یا Hooks در ری اکت

١۶ ویدیو ١ ساعت ۴۶ دقیقه
فایل های تمرین مختص کاربران ویژه هست.

قلاب ها در ری اکت قابلیتی است که چند وقتی هست که منتشر شده و به شما اجازه می‌دهد بدون نوشتن یک class از حالت یا قابلیت‌های دیگر ری اکت استفاده کنید و از آنها داخل کامپوننت های فانکشنی استفاده می شوند.

قلاب ها:

  • کاملا انتخابی هستند. شما می‌توانید از قلاب ها در چند کامپوننت و بدون بازنویسی کد موجود استفاده کنید.
  • صد در صد سازگاری عقبرو دارند. قلاب ها شامل هیچ breaking changeی نیستند.
  • اکنون قابل دسترسی هستند.

قلاب ها بسیاری از مشکلات متنوع و ظاهرا غیر مرتبطی در ری اکت را که ما در طی چند سال کدنویسی و نگهداری هزاران کامپوننت با آنها مواجه شده‌ایم، حل کرده است. هنگام یادگیری ری اکت و استفادۀ روزانۀ آن و حتی استفاده از کتابخانۀ دیگری با مدل کامپوننت مشابه، ممکن است برخی از این مشکلات را تشخیص داده باشید.

۱۰۶- معرفی قلاب ها یا Hooks در ری اکت ۱۶ امرداد، ۱۳۹۸
رایگان
۱۰۷-ساخت اپ برای کار با Hooks در ری اکت ۱۶ امرداد، ۱۳۹۸
۱۰۸- مقدمات اپ برای کار با قلابها در ری اکت ۱۶ امرداد، ۱۳۹۸
۱۰۹- کار با useState در ری اکت ۱۶ امرداد، ۱۳۹۸
۱۱۰- توضیح مفصل useState در ری اکت ۱۶ امرداد، ۱۳۹۸
۱۱۱- ساخت ResourceList در ری اکت ۱۶ امرداد، ۱۳۹۸
۱۱۲- فتچ کردن Resource با Axios در ری اکت ۱۶ امرداد، ۱۳۹۸
۱۱۳- فرق componentDidMount و componentDidUpdate در ری اکت ۱۷ امرداد، ۱۳۹۸
۱۱۴- ری فکتور در ری اکت ۱۷ امرداد، ۱۳۹۸
۱۱۵- کار با قلاب useEffect در ری اکت ۱۷ امرداد، ۱۳۹۸
۱۱۶- دو راه حل برای کار با useEffect در ری اکت ۱۷ امرداد، ۱۳۹۸
رایگان
۱۱۷- اتمام اپ برای قلاب ها در ری اکت ۱۷ امرداد، ۱۳۹۸
۱۱۸- مبحث Code Reuse برای قلاب ها در ری اکت ۱۷ امرداد، ۱۳۹۸
۱۱۹- بیشتر حال کردن با قلاب ها در ری اکت ۱۹ امرداد، ۱۳۹۸
۱۲۰- تبدیل کامپوننت کلاسی به کامپوننت دارای قلاب در ری اکت ۱۹ امرداد، ۱۳۹۸
۱۲۱-اتمام بحث قلاب ها با ری فکتور کردن در ری اکت ۱۹ امرداد، ۱۳۹۸