شهریار توکلی

توسعه دهنده اپ های اندرویدی به صورت پروژه ای

ترانگل

نیازمند به توسعه دهنده یا برنامه نویس اپ های اندرویدی به صورت پروژه محور می باشیم که حداقل بیشتر از ۳ نمونه کار داشته باشند. اولیت با افرادی است که کانتلین کد می زنند و در غیر این صورت جاوا. کار ها به صورت دورکاری می باشد و هر پروژه به صورت مستقل پرداختی بر اساس توافق انجام می گیرد