منتشر شده در ۱۸ آبان، ۱۳۹۵

Learn Ruby on Rails
Learn Ruby on Rails - Part 1 - Project Setup and Planning

١۰ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.