منتشر شده در ۱۶ دی، ۱۳۹۷

آموزش سریع html و css و bootstrap
آموزش اول آموزش سریع html و css و bootstrap

٢٣ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

این آموزش مقدمه ای بر ساخت آموزش هایی مثل elixir و ... می باشد. همیشه می خواستم تا یک سری ویدیو های سریعی را برای آموزش ساخت قالب به صورت رایگان منتشر کنم . این آموزش در وب سایت شخصیم یعنی https://trangell.com و همینطور در وب سایت هایی مثل پارسکلیک و دوهیروز نیز منتشر می شود
۱۶ دی، ۱۳۹۷
۱۶ دی، ۱۳۹۷
۱۶ دی، ۱۳۹۷
۱۶ دی، ۱۳۹۷
۱۶ دی، ۱۳۹۷
۱۶ دی، ۱۳۹۷
۱۶ دی، ۱۳۹۷
۱۶ دی، ۱۳۹۷
۱۶ دی، ۱۳۹۷
۱۶ دی، ۱۳۹۷
۱۶ دی، ۱۳۹۷
۱۷ دی، ۱۳۹۷
۱۷ دی، ۱۳۹۷
۱۷ دی، ۱۳۹۷
۱۷ دی، ۱۳۹۷
۱۷ دی، ۱۳۹۷
۱۷ دی، ۱۳۹۷
۱۷ دی، ۱۳۹۷
۱۷ دی، ۱۳۹۷
۱۷ دی، ۱۳۹۷
۱۷ دی، ۱۳۹۷
۱۷ دی، ۱۳۹۷
۱۷ دی، ۱۳۹۷