منتشر شده در ۳۰ بهمن، ۱۳۹۳

iOS آموزش ساخت اپ برای
۱- ساخت نرم افزار برای iOS آی او اس

۴۶ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

در این قسمت برای آیفون و آی پد اپلیکیشن خواهیم ساخت و از زبان سوییفت ۱ استفاده خواهیم کرد. سوییفت در آینده بروزرسانی خواهد شد بنابراین بعد از نگاه کردن این درس بهتره خودتون رو بروز نگه دارید.

۱- ساخت نرم افزار برای iOS آی او اس

۳۰ بهمن، ۱۳۹۳

۲- ستون های ضروری برای ساخت نرم افزار

۳۰ بهمن، ۱۳۹۳

۳- کار با Xcode اکس کد

۳۰ بهمن، ۱۳۹۳

۴- رابطه ی MVC برای کدنویسی

۳۰ بهمن، ۱۳۹۳

۵- ساخت اولین اپ

۳۰ بهمن، ۱۳۹۳

۶- پنهان کردن صفحه کلید در آیفون

۳۰ بهمن، ۱۳۹۳

۷- پنهان کردن صفحه کلید توسط دگمه ی return در آیفون

۳۰ بهمن، ۱۳۹۳

۸- نمایندگی یا Delegation

۳۰ بهمن، ۱۳۹۳

۹- تصحیح کردن خطاها (Troubleshooting)

۳۰ بهمن، ۱۳۹۳

۱۰- ساختن Interface برای آیفون

۲ اسفند، ۱۳۹۳

۱۱- معرفی Auto Layout برای iOS

۲ اسفند، ۱۳۹۳

۱۲- اضافه کردن Constraint برای iOS

۲ اسفند، ۱۳۹۳

۱۳- کار با DatePicker یا تاریخ

۲ اسفند، ۱۳۹۳

۱۴- کار با PickerView یا انتخابی ها

۲ اسفند، ۱۳۹۳

۱۵- انتخاب گزینه های PickerView برای اجرا شدن

۲ اسفند، ۱۳۹۳

۱۶- چرخی در Object Library یا کتابخانه کلاس ها

۲ اسفند، ۱۳۹۳

۱۷- آی او اس HIG چیست؟

۲ اسفند، ۱۳۹۳

۱۸- چرخه ی نرم افزار در سویفت

۲ اسفند، ۱۳۹۳

۱۹- عملکرد چند تکلیفی یا iOS Multitasking

۳ اسفند، ۱۳۹۳

۲۰- سلسله های ویو View Hierarchy

۳ اسفند، ۱۳۹۳

۲۱- اشکال زدایی کردن یا Debug

۳ اسفند، ۱۳۹۳

۲۲- مفهوم جدول یا Table View

۳ اسفند، ۱۳۹۳

۲۳- کار با Table View یا جدول

۳ اسفند، ۱۳۹۳

۲۴- بارگذاری کردن سلولهای Table View یا جدول

۳ اسفند، ۱۳۹۳

۲۵- مشکل سلولهای زیاد در iOS

۴ اسفند، ۱۳۹۳

۲۶- چند قسمتی کردن جدول یا Table View

۴ اسفند، ۱۳۹۳

۲۷- دستکاری کردن سلول برای Table View

۴ اسفند، ۱۳۹۳

۲۸- اپ با چند نوع وی سی یا ViewController

۴ اسفند، ۱۳۹۳

۲۹- کار با Tabbed آبجکت

۴ اسفند، ۱۳۹۳

۳۰- معرفی و توضیح درباره Navigation Controller

۴ اسفند، ۱۳۹۳

۳۱- معرفی Master Detail اپ

۴ اسفند، ۱۳۹۳

۳۲- معرفی Segue در iOS

۴ اسفند، ۱۳۹۳

۳۳- اضافه کردن Navigation Controller به اپ

۴ اسفند، ۱۳۹۳

۳۴- ساختن پروژه در پنج قدم

۵ اسفند، ۱۳۹۳

۳۵- قدم اول

۵ اسفند، ۱۳۹۳

۳۶- قدم دوم

۵ اسفند، ۱۳۹۳

۳۷- قدم سوم

۵ اسفند، ۱۳۹۳

۳۸- قدم چهارم

۵ اسفند، ۱۳۹۳

۳۹- قدم پنجم

۵ اسفند، ۱۳۹۳

۴۰- برنامه نویسی برای iPad آی پد

۵ اسفند، ۱۳۹۳

۴۱- نمایش Slit View برای iPad آی پد

۵ اسفند، ۱۳۹۳

۴۲- نمایش مدال Modal برای iPad آی پد

۵ اسفند، ۱۳۹۳

۴۳- سایز کلاسها SIze Classes

۵ اسفند، ۱۳۹۳

۴۴- کار با سایز کلاسها SIze Classes

۵ اسفند، ۱۳۹۳

۴۵- آیکون برای اپلیکیشن iOS

۵ اسفند، ۱۳۹۳

۴۶- عکس اجرایی اپ در xib فایل

۵ اسفند، ۱۳۹۳