منتشر شده در ۳۰ بهمن، ۱۳۹۳

iOS آموزش ساخت اپ برای
۱- ساخت نرم افزار برای iOS آی او اس

۴۶ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

در این قسمت برای آیفون و آی پد اپلیکیشن خواهیم ساخت و از زبان سوییفت ۱ استفاده خواهیم کرد. سوییفت در آینده بروزرسانی خواهد شد بنابراین بعد از نگاه کردن این درس بهتره خودتون رو بروز نگه دارید.
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۲ اسفند، ۱۳۹۳
۲ اسفند، ۱۳۹۳
۲ اسفند، ۱۳۹۳
۲ اسفند، ۱۳۹۳
۲ اسفند، ۱۳۹۳
۲ اسفند، ۱۳۹۳
۲ اسفند، ۱۳۹۳
۲ اسفند، ۱۳۹۳
۲ اسفند، ۱۳۹۳
۳ اسفند، ۱۳۹۳
۳ اسفند، ۱۳۹۳
۳ اسفند، ۱۳۹۳
۳ اسفند، ۱۳۹۳
۳ اسفند، ۱۳۹۳
۳ اسفند، ۱۳۹۳
۴ اسفند، ۱۳۹۳
۴ اسفند، ۱۳۹۳
۴ اسفند، ۱۳۹۳
۴ اسفند، ۱۳۹۳
۴ اسفند، ۱۳۹۳
۴ اسفند، ۱۳۹۳
۴ اسفند، ۱۳۹۳
۴ اسفند، ۱۳۹۳
۴ اسفند، ۱۳۹۳
۵ اسفند، ۱۳۹۳
۵ اسفند، ۱۳۹۳
۵ اسفند، ۱۳۹۳
۵ اسفند، ۱۳۹۳
۵ اسفند، ۱۳۹۳
۵ اسفند، ۱۳۹۳
۵ اسفند، ۱۳۹۳
۵ اسفند، ۱۳۹۳
۵ اسفند، ۱۳۹۳
۵ اسفند، ۱۳۹۳
۵ اسفند، ۱۳۹۳
۵ اسفند، ۱۳۹۳
۵ اسفند، ۱۳۹۳