اگر دوست دارید اینجا رو کلیک کنید تا به کانال ولاگ های شخصی من سابسکرایب کنید.
iOS آموزش ساخت اپ برای

iOS آموزش ساخت اپ برای

۱- ساخت نرم افزار برای iOS آی او اس

۴۶ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- ساخت نرم افزار برای iOS آی او اس
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢
۲- ستون های ضروری برای ساخت نرم افزار
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣
۳- کار با Xcode اکس کد
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۴
۴- رابطه ی MVC برای کدنویسی
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۵
۵- ساخت اولین اپ
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۶
۶- پنهان کردن صفحه کلید در آیفون
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۸
۸- نمایندگی یا Delegation
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۹
۹- تصحیح کردن خطاها (Troubleshooting)
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۰
۱۰- ساختن Interface برای آیفون
۲ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١١
۱۱- معرفی Auto Layout برای iOS
۲ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١٢
۱۲- اضافه کردن Constraint برای iOS
۲ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١٣
۱۳- کار با DatePicker یا تاریخ
۲ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۴
۱۴- کار با PickerView یا انتخابی ها
۲ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۵
١۶
١۷
۱۷- آی او اس HIG چیست؟
۲ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۸
۱۸- چرخه ی نرم افزار در سویفت
۲ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۹
۱۹- عملکرد چند تکلیفی یا iOS Multitasking
۳ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢۰
۲۰- سلسله های ویو View Hierarchy
۳ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢١
۲۱- اشکال زدایی کردن یا Debug
۳ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢٢
۲۲- مفهوم جدول یا Table View
۳ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢٣
۲۳- کار با Table View یا جدول
۳ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢۴
٢۵
۲۵- مشکل سلولهای زیاد در iOS
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢۶
۲۶- چند قسمتی کردن جدول یا Table View
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢۷
۲۷- دستکاری کردن سلول برای Table View
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢۸
۲۸- اپ با چند نوع وی سی یا ViewController
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢۹
۲۹- کار با Tabbed آبجکت
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣۰
۳۰- معرفی و توضیح درباره Navigation Controller
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣١
۳۱- معرفی Master Detail اپ
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣٢
۳۲- معرفی Segue در iOS
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣٣
۳۳- اضافه کردن Navigation Controller به اپ
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣۴
۳۴- ساختن پروژه در پنج قدم
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣۵
۳۵- قدم اول
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣۶
۳۶- قدم دوم
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣۷
۳۷- قدم سوم
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣۸
۳۸- قدم چهارم
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣۹
۳۹- قدم پنجم
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۴۰
۴۰- برنامه نویسی برای iPad آی پد
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۴١
۴۱- نمایش Slit View برای iPad آی پد
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۴٢
۴۲- نمایش مدال Modal برای iPad آی پد
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۴٣
۴۳- سایز کلاسها SIze Classes
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۴۴
۴۴- کار با سایز کلاسها SIze Classes
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۴۵
۴۵- آیکون برای اپلیکیشن iOS
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۴۶
۴۶- عکس اجرایی اپ در xib فایل
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش

در این قسمت برای آیفون و آی پد اپلیکیشن خواهیم ساخت و از زبان سوییفت ۱ استفاده خواهیم کرد. سوییفت در آینده بروزرسانی خواهد شد بنابراین بعد از نگاه کردن این درس بهتره خودتون رو بروز نگه دارید.