منتشر شده در ۳۰ بهمن، ۱۳۹۳

iOS آموزش ساخت اپ برای
۱- ساخت نرم افزار برای iOS آی او اس

۴۶ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

در این قسمت برای آیفون و آی پد اپلیکیشن خواهیم ساخت و از زبان سوییفت ۱ استفاده خواهیم کرد. سوییفت در آینده بروزرسانی خواهد شد بنابراین بعد از نگاه کردن این درس بهتره خودتون رو بروز نگه دارید.

۱- ساخت نرم افزار برای iOS آی او اس ۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۲- ستون های ضروری برای ساخت نرم افزار ۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۳- کار با Xcode اکس کد ۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۴- رابطه ی MVC برای کدنویسی ۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۵- ساخت اولین اپ ۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۶- پنهان کردن صفحه کلید در آیفون ۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۷- پنهان کردن صفحه کلید توسط دگمه ی return در آیفون ۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۸- نمایندگی یا Delegation ۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۹- تصحیح کردن خطاها (Troubleshooting) ۳۰ بهمن، ۱۳۹۳
۱۰- ساختن Interface برای آیفون ۲ اسفند، ۱۳۹۳
۱۱- معرفی Auto Layout برای iOS ۲ اسفند، ۱۳۹۳
۱۲- اضافه کردن Constraint برای iOS ۲ اسفند، ۱۳۹۳
۱۳- کار با DatePicker یا تاریخ ۲ اسفند، ۱۳۹۳
۱۴- کار با PickerView یا انتخابی ها ۲ اسفند، ۱۳۹۳
۱۵- انتخاب گزینه های PickerView برای اجرا شدن ۲ اسفند، ۱۳۹۳
۱۶- چرخی در Object Library یا کتابخانه کلاس ها ۲ اسفند، ۱۳۹۳
۱۷- آی او اس HIG چیست؟ ۲ اسفند، ۱۳۹۳
۱۸- چرخه ی نرم افزار در سویفت ۲ اسفند، ۱۳۹۳
۱۹- عملکرد چند تکلیفی یا iOS Multitasking ۳ اسفند، ۱۳۹۳
۲۰- سلسله های ویو View Hierarchy ۳ اسفند، ۱۳۹۳
۲۱- اشکال زدایی کردن یا Debug ۳ اسفند، ۱۳۹۳
۲۲- مفهوم جدول یا Table View ۳ اسفند، ۱۳۹۳
۲۳- کار با Table View یا جدول ۳ اسفند، ۱۳۹۳
۲۴- بارگذاری کردن سلولهای Table View یا جدول ۳ اسفند، ۱۳۹۳
۲۵- مشکل سلولهای زیاد در iOS ۴ اسفند، ۱۳۹۳
۲۶- چند قسمتی کردن جدول یا Table View ۴ اسفند، ۱۳۹۳
۲۷- دستکاری کردن سلول برای Table View ۴ اسفند، ۱۳۹۳
۲۸- اپ با چند نوع وی سی یا ViewController ۴ اسفند، ۱۳۹۳
۲۹- کار با Tabbed آبجکت ۴ اسفند، ۱۳۹۳
۳۰- معرفی و توضیح درباره Navigation Controller ۴ اسفند، ۱۳۹۳
۳۱- معرفی Master Detail اپ ۴ اسفند، ۱۳۹۳
۳۲- معرفی Segue در iOS ۴ اسفند، ۱۳۹۳
۳۳- اضافه کردن Navigation Controller به اپ ۴ اسفند، ۱۳۹۳
۳۴- ساختن پروژه در پنج قدم ۵ اسفند، ۱۳۹۳
۳۵- قدم اول ۵ اسفند، ۱۳۹۳
۳۶- قدم دوم ۵ اسفند، ۱۳۹۳
۳۷- قدم سوم ۵ اسفند، ۱۳۹۳
۳۸- قدم چهارم ۵ اسفند، ۱۳۹۳
۳۹- قدم پنجم ۵ اسفند، ۱۳۹۳
۴۰- برنامه نویسی برای iPad آی پد ۵ اسفند، ۱۳۹۳
۴۱- نمایش Slit View برای iPad آی پد ۵ اسفند، ۱۳۹۳
۴۲- نمایش مدال Modal برای iPad آی پد ۵ اسفند، ۱۳۹۳
۴۳- سایز کلاسها SIze Classes ۵ اسفند، ۱۳۹۳
۴۴- کار با سایز کلاسها SIze Classes ۵ اسفند، ۱۳۹۳
۴۵- آیکون برای اپلیکیشن iOS ۵ اسفند، ۱۳۹۳
۴۶- عکس اجرایی اپ در xib فایل ۵ اسفند، ۱۳۹۳