iOS آموزش ساخت اپ برای

iOS آموزش ساخت اپ برای

۱- ساخت نرم افزار برای iOS آی او اس

۴۶ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- ساخت نرم افزار برای iOS آی او اس
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٢
۲- ستون های ضروری برای ساخت نرم افزار
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٣
۳- کار با Xcode اکس کد
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
۴
۴- رابطه ی MVC برای کدنویسی
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
۵
۵- ساخت اولین اپ
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
۶
۶- پنهان کردن صفحه کلید در آیفون
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
۸
۸- نمایندگی یا Delegation
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
۹
۹- تصحیح کردن خطاها (Troubleshooting)
۳۰ بهمن، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
١۰
۱۰- ساختن Interface برای آیفون
۲ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
١١
۱۱- معرفی Auto Layout برای iOS
۲ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
١٢
۱۲- اضافه کردن Constraint برای iOS
۲ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
١٣
۱۳- کار با DatePicker یا تاریخ
۲ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
١۴
۱۴- کار با PickerView یا انتخابی ها
۲ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
١۵
١۶
١۷
۱۷- آی او اس HIG چیست؟
۲ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
١۸
۱۸- چرخه ی نرم افزار در سویفت
۲ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
١۹
۱۹- عملکرد چند تکلیفی یا iOS Multitasking
۳ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٢۰
۲۰- سلسله های ویو View Hierarchy
۳ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٢١
۲۱- اشکال زدایی کردن یا Debug
۳ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٢٢
۲۲- مفهوم جدول یا Table View
۳ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٢٣
۲۳- کار با Table View یا جدول
۳ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٢۴
٢۵
۲۵- مشکل سلولهای زیاد در iOS
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٢۶
۲۶- چند قسمتی کردن جدول یا Table View
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٢۷
۲۷- دستکاری کردن سلول برای Table View
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٢۸
۲۸- اپ با چند نوع وی سی یا ViewController
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٢۹
۲۹- کار با Tabbed آبجکت
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٣۰
۳۰- معرفی و توضیح درباره Navigation Controller
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٣١
۳۱- معرفی Master Detail اپ
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٣٢
۳۲- معرفی Segue در iOS
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٣٣
۳۳- اضافه کردن Navigation Controller به اپ
۴ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٣۴
۳۴- ساختن پروژه در پنج قدم
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٣۵
۳۵- قدم اول
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٣۶
۳۶- قدم دوم
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٣۷
۳۷- قدم سوم
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٣۸
۳۸- قدم چهارم
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
٣۹
۳۹- قدم پنجم
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
۴۰
۴۰- برنامه نویسی برای iPad آی پد
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
۴١
۴۱- نمایش Slit View برای iPad آی پد
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
۴٢
۴۲- نمایش مدال Modal برای iPad آی پد
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
۴٣
۴۳- سایز کلاسها SIze Classes
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
۴۴
۴۴- کار با سایز کلاسها SIze Classes
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
۴۵
۴۵- آیکون برای اپلیکیشن iOS
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش
۴۶
۴۶- عکس اجرایی اپ در xib فایل
۵ اسفند، ۱۳۹۳ — ۷ سال پیش

در این قسمت برای آیفون و آی پد اپلیکیشن خواهیم ساخت و از زبان سوییفت ۱ استفاده خواهیم کرد. سوییفت در آینده بروزرسانی خواهد شد بنابراین بعد از نگاه کردن این درس بهتره خودتون رو بروز نگه دارید.

وب سایت:
http://www.parsclick.net

فیسبوک:
http://www.facebook.com/persiantc

در این سری از آموزشها قصد من این است که شما را با مبحث Swift آشنا کنم. برای دیدن تمام قسمتهای آموزشی روی Playlist ها کلیک کنید.
لطفا به وب سایت ما سر بزنید و سوالاتتان رو به من ایمیل یا در قسمت تماس با مای وب سایت مطرح کنید.
برای دانلود کردن فایل ها به قسمت فایل های وبسایت ما روید.