Vue.js ویو جی اس

Vue.js ویو جی اس

۱۱- ساخت اجزای تب توسط ویو جی اس
٢۴ دقیقه ۷ ثانیه

٢٢ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- ویو جی اس چیست؟
۲۹ آبان، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٢
۲- ویو نشان بده!
۲۹ آبان، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
٣
۳- رویدادها در ویو جی اس
۳۰ آبان، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
۴
۴- مبحث Components در ویو جی اس
۳ آذر، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
۵
۵- ویژگی Computed و Watch در ویو جی اس
۵ آذر، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
۶
۶- تمامی Directive ها در ویو جی اس
۵ آذر، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
۷
۷- تمرین ویو جی اس
۱۰ آذر، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
۸
۸- کار با لیست و کلاس در ویو جی اس
۱۰ آذر، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
۹
۹- اجزا داخل اجزا در ویو جی اس
۱۱ آذر، ۱۳۹۵ — ۷ سال پیش
١۰
١١
۱۱- ساخت اجزای تب توسط ویو جی اس
۱۳ آذر، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
١٢
۱۲- مقدمه ای بر لاراول و ویو جی اس
۱۷ آذر، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
١٣
۱۳- فرق Standalone با NPM در ویو جی اس
۱۷ آذر، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
١۴
۱۴- ارتباط بین اجزا در ویو جی اس
۱۷ آذر، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
١۵
۱۵- ارتباط بین چند اجزا در ویو جی اس
۱۸ آذر، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
١۶
۱۶- ساخت slot با اسم در ویو جی اس
۲۲ آذر، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
١۷
۱۷- ساخت inline-template در ویو جی اس
۲۲ آذر، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
١۸
۱۸- معرفی vue-loader برای ویو جی اس
۲۲ آذر، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
١۹
۱۹- ساخت اپ با vue loader و ویو جی اس
۵ دی، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
٢۰
۲۰- ای جکس AJAX و ویو جی اس
۵ دی، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
٢١
۲۱- لاراول میکس و ویو جی اس
۲۳ دی، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش
٢٢
۲۲- ساخت SPA با ویو جی اس
۲۳ دی، ۱۳۹۵ — ۶ سال پیش

VUE (تلفظ / vjuː / مانند مشاهده) یک چارچوب مترقی جاوااسکریپت برای ساخت رابط کاربر است. بر خلاف دیگر چارچوبهای یکپارچه، Vue از پایه طراحی شده تا به صورت تدریجی وفق داده شود. کتابخانه هسته ی آن تنها متمرکز در لایه نمایش View هست، و بلند کردن و ادغام با دیگر کتابخانه ها و یا پروژه های موجود بسیار آسان است. از سوی دیگر، Vue نیز به طور کامل قادر به تأمین پیچیده وبسایت های تک صفحه ای است حتی هنگامی که با با قالب مدرن و کتابخانه حمایت ترکیب می شود.

اگر شما یک توسعه دهنده ظاهر با تجربه هستند و می خواهند بدانند که چگونه Vue کار می کند پس آن را با کتابخانه های دیگر یا چارچوب های دیگر یا با با قاب دیگر مقایسه کنید.

خوش آمدید به آموزش VUE.JS توسط پارس کلیک.

VUE (تلفظ / vjuː / مانند مشاهده) یک چارچوب مترقی جاوااسکریپت برای ساخت رابط کاربر است. بر خلاف دیگر چارچوبهای یکپارچه، Vue از پایه طراحی شده تا به صورت تدریجی وفق داده شود. کتابخانه هسته ی آن تنها متمرکز در لایه نمایش View هست، و بلند کردن و ادغام با دیگر کتابخانه ها و یا پروژه های موجود بسیار آسان است. از سوی دیگر، Vue نیز به طور کامل قادر به تأمین پیچیده وبسایت های تک صفحه ای است حتی هنگامی که با با قالب مدرن و کتابخانه حمایت ترکیب می شود.

اگر شما یک توسعه دهنده ظاهر با تجربه هستند و می خواهند بدانند که چگونه Vue کار می کند پس آن را با کتابخانه های دیگر یا چارچوب های دیگر یا با با قاب دیگر مقایسه کنید.


برای دانلود کردن فایل ها به وبسایت ما روید.
برای نظر دادن به صفحه فیسبوک و یا وبسایت ما روید.

وب سایت:
http://www.parsclick.net

فیسبوک:
http://www.facebook.com/persiantc