منتشر شده در ۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

MySQL آموزش
۳- ایمپورت کردن جدول در MySQL
٣ دقیقه ٣١ ثانیه

٣٢ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

توجه: این آموزش ها آرشیو شده اند و ممکن است در حال حاضر کاربردی نداشته باشند. مای‌اس‌کیوال یک سامانه مدیریت پایگاه داده‌ها متن‌باز است، که توسط شرکت اوراکل توسعه، توزیع، و پشتیبانی می‌شود. سرور مای‌اس‌کیوال به چندین کاربر اجازه استفاده همزمان از داده‌ها را می‌دهد.

۱- معرفی دیتابیس

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۲- چطور MySQL راه اندازی کنیم؟

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۳- ایمپورت کردن جدول در MySQL

۴ دی، ۱۳۹۷

۴- دستورهای SHOW و SELECT

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۵- گرفتن چند ستون با هم در SQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۶- دستورات DISTINCT و LIMIT در SQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۷- طبقه بندی کردن نتیجه در MySQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۸- طبقه بندی کردن جهت نتیجه در MySQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۹- فیلتر کردن و دستور WHERE و BETWEEN در SQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۱۰- فیلتر کردن با استفاده از AND و OR در MySQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۱۱- دستورات IN و NOT IN در MySQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۱۲- جستجو در MySQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۱۳- بیشتر در مورد جستجو در MySQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۱۴- مبین منظم یا Regular Expression در MySQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۱۵- ساختن ستون در MySQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۱۶- توابع در MySQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۱۷- نوشتن چند تابع با هم در MySQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۱۸- تابع GROUP BY در MySQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۱۹- ساب کوئری در MySQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۲۰- مثال دیگری از ساب کوئری در MySQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۲۱- روابط بین جدولها در MySQL

۱۳ امرداد، ۱۳۹۲

۲۲- دستور OUTER JOIN در MySQL

۱۵ امرداد، ۱۳۹۲

۲۳- دستور UNION در MySQL

۱۵ امرداد، ۱۳۹۲

۲۴- جستجوی کامل کلمه در MySQL

۱۵ امرداد، ۱۳۹۲

۲۵- درست کردن سطر با استفاده از INSERT INTO در MySQL

۱۵ امرداد، ۱۳۹۲

۲۶- درست کردن چند سطر با هم در MySQL

۱۵ امرداد، ۱۳۹۲

۲۷- دستورات UPDATE و DELETE در MySQL

۱۵ امرداد، ۱۳۹۲

۲۸- ساختن جدول در MySQL

۱۵ امرداد، ۱۳۹۲

۲۹- دستورات NOT NULL و AUTO INCREMENT در MySQL

۱۵ امرداد، ۱۳۹۲

۳۰- دستورات ALTER و DROP و RENAME در MySQL

۱۵ امرداد، ۱۳۹۲

۳۱- ریپرت یا VIEWS در MySQL

۱۵ امرداد، ۱۳۹۲

۳۲- جلسه آخر MySQL

۱۵ امرداد، ۱۳۹۲