منتشر شده در ۲۸ دی، ۱۳۹۳

Swift معرفی سویفت
۱- معرفی زبان Swift سویفت

٣٢ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

سوئیفت یک زبان برنامه‌نویسی کامپایلری و چند پارادایمی است که توسط شرکت اپل برای توسعه نرم‌افزار بر روی بستر آی‌اواس و اواس ده تولید شده‌است. این زبان که در کنفرانس توسعه‌دهندگان اپل در سال ۲۰۱۴ معرفی شد، طراحی شده است تا جایگزینی برای زبان برنامه‌نویسی شیءگرای اپل یعنی Objective-C باشد. کدنویسی و کامپلر شما می توانید با استفاده از نرم افزار طراحی شده شرکت اپل به نام xcode این زبان برنامه نویسی را گسترش دهید.

۱- معرفی زبان Swift سویفت

۲۸ دی، ۱۳۹۳

۲- معرفی Playground در Swift سویفت

۲۸ دی، ۱۳۹۳

۳- متغیرها در Swift سویفت

۲۸ دی، ۱۳۹۳

۴- ثابت یا Constant در Swift سویفت

۲۸ دی، ۱۳۹۳

۵- پرینت در Swift سویفت

۲۸ دی، ۱۳۹۳

۶- شرط if در Swift سویفت

۲۸ دی، ۱۳۹۳

۷- سویچ switch در Swift سویفت

۲۸ دی، ۱۳۹۳

۸- حلقه ها در Swift سویفت

۲۹ دی، ۱۳۹۳

۹- فانکشن ها در Swift سویفت

۲۹ دی، ۱۳۹۳

۱۰- آرایه ها در Swift سویفت

۲۹ دی، ۱۳۹۳

۱۱- دیکشنری ها در Swift سویفت

۲۹ دی، ۱۳۹۳

۱۲- چندتایی ها در Swift سویفت

۲۹ دی، ۱۳۹۳

۱۳- انتخابی ها یا Optionals در Swift سویفت

۲۹ دی، ۱۳۹۳

۱۴- شمارنده ها یا Enums در Swift سویفت

۳۰ دی، ۱۳۹۳

۱۵- بسته ها یا Closure در Swift سویفت

۳۰ دی، ۱۳۹۳

۱۶- کلاس ها یا Classes در Swift سویفت

۳۰ دی، ۱۳۹۳

۱۷- متود deinit در Swift سویفت

۵ بهمن، ۱۳۹۳

۱۸- کلاسهای ارثی در Swift سویفت

۵ بهمن، ۱۳۹۳

۱۹- مقدارهای حساب شده در Swift سویفت

۵ بهمن، ۱۳۹۳

۲۰- متغیرهای نوعی یا Type Properties در Swift سویفت

۵ بهمن، ۱۳۹۳

۲۱- متغیرهای تنبل یا Lazy Properties در Swift سویفت

۵ بهمن، ۱۳۹۳

۲۲- متغیرهای پیرو یا Observers در Swift سویفت

۵ بهمن، ۱۳۹۳

۲۳- فرق بین struct و class در Swift سویفت

۵ بهمن، ۱۳۹۳

۲۴- علایم ریاضی در Swift سویفت

۵ بهمن، ۱۳۹۳

۲۵- برابری و عینیت در Swift سویفت

۵ بهمن، ۱۳۹۳

۲۶- یکی کردن NIL در Swift سویفت

۵ بهمن، ۱۳۹۳

۲۷- وارد کردن کتابخانه ها در Swift سویفت

۵ بهمن، ۱۳۹۳

۲۸- مبحث TypeChecking در Swift سویفت

۵ بهمن، ۱۳۹۳

۲۹- کلمه های کلیدی Any و AnyObject در Swift سویفت

۷ بهمن، ۱۳۹۳

۳۰- قرارداد یا protocols در Swift سویفت

۷ بهمن، ۱۳۹۳

۳۱- توسعه دادن با extension در Swift سویفت

۷ بهمن، ۱۳۹۳

۳۲- عمومی کردن یا Generics در Swift سویفت

۷ بهمن، ۱۳۹۳