منتشر شده در ۲۸ دی، ۱۳۹۳

Swift معرفی سویفت
۱- معرفی زبان Swift سویفت

٣٢ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

سوئیفت یک زبان برنامه‌نویسی کامپایلری و چند پارادایمی است که توسط شرکت اپل برای توسعه نرم‌افزار بر روی بستر آی‌اواس و اواس ده تولید شده‌است. این زبان که در کنفرانس توسعه‌دهندگان اپل در سال ۲۰۱۴ معرفی شد، طراحی شده است تا جایگزینی برای زبان برنامه‌نویسی شیءگرای اپل یعنی Objective-C باشد. کدنویسی و کامپلر شما می توانید با استفاده از نرم افزار طراحی شده شرکت اپل به نام xcode این زبان برنامه نویسی را گسترش دهید.

۱- معرفی زبان Swift سویفت ۲۸ دی، ۱۳۹۳
۲- معرفی Playground در Swift سویفت ۲۸ دی، ۱۳۹۳
۳- متغیرها در Swift سویفت ۲۸ دی، ۱۳۹۳
۴- ثابت یا Constant در Swift سویفت ۲۸ دی، ۱۳۹۳
۵- پرینت در Swift سویفت ۲۸ دی، ۱۳۹۳
۶- شرط if در Swift سویفت ۲۸ دی، ۱۳۹۳
۷- سویچ switch در Swift سویفت ۲۸ دی، ۱۳۹۳
۸- حلقه ها در Swift سویفت ۲۹ دی، ۱۳۹۳
۹- فانکشن ها در Swift سویفت ۲۹ دی، ۱۳۹۳
۱۰- آرایه ها در Swift سویفت ۲۹ دی، ۱۳۹۳
۱۱- دیکشنری ها در Swift سویفت ۲۹ دی، ۱۳۹۳
۱۲- چندتایی ها در Swift سویفت ۲۹ دی، ۱۳۹۳
۱۳- انتخابی ها یا Optionals در Swift سویفت ۲۹ دی، ۱۳۹۳
۱۴- شمارنده ها یا Enums در Swift سویفت ۳۰ دی، ۱۳۹۳
۱۵- بسته ها یا Closure در Swift سویفت ۳۰ دی، ۱۳۹۳
۱۶- کلاس ها یا Classes در Swift سویفت ۳۰ دی، ۱۳۹۳
۱۷- متود deinit در Swift سویفت ۵ بهمن، ۱۳۹۳
۱۸- کلاسهای ارثی در Swift سویفت ۵ بهمن، ۱۳۹۳
۱۹- مقدارهای حساب شده در Swift سویفت ۵ بهمن، ۱۳۹۳
۲۰- متغیرهای نوعی یا Type Properties در Swift سویفت ۵ بهمن، ۱۳۹۳
۲۱- متغیرهای تنبل یا Lazy Properties در Swift سویفت ۵ بهمن، ۱۳۹۳
۲۲- متغیرهای پیرو یا Observers در Swift سویفت ۵ بهمن، ۱۳۹۳
۲۳- فرق بین struct و class در Swift سویفت ۵ بهمن، ۱۳۹۳
۲۴- علایم ریاضی در Swift سویفت ۵ بهمن، ۱۳۹۳
۲۵- برابری و عینیت در Swift سویفت ۵ بهمن، ۱۳۹۳
۲۶- یکی کردن NIL در Swift سویفت ۵ بهمن، ۱۳۹۳
۲۷- وارد کردن کتابخانه ها در Swift سویفت ۵ بهمن، ۱۳۹۳
۲۸- مبحث TypeChecking در Swift سویفت ۵ بهمن، ۱۳۹۳
۲۹- کلمه های کلیدی Any و AnyObject در Swift سویفت ۷ بهمن، ۱۳۹۳
۳۰- قرارداد یا protocols در Swift سویفت ۷ بهمن، ۱۳۹۳
۳۱- توسعه دادن با extension در Swift سویفت ۷ بهمن، ۱۳۹۳
۳۲- عمومی کردن یا Generics در Swift سویفت ۷ بهمن، ۱۳۹۳