منتشر شده در ۲۸ دی، ۱۳۹۳

Swift معرفی سویفت
۱- معرفی زبان Swift سویفت

٣٢ ویدیو

توسط پارس کلیک

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

سوئیفت یک زبان برنامه‌نویسی کامپایلری و چند پارادایمی است که توسط شرکت اپل برای توسعه نرم‌افزار بر روی بستر آی‌اواس و اواس ده تولید شده‌است. این زبان که در کنفرانس توسعه‌دهندگان اپل در سال ۲۰۱۴ معرفی شد، طراحی شده است تا جایگزینی برای زبان برنامه‌نویسی شیءگرای اپل یعنی Objective-C باشد. کدنویسی و کامپلر شما می توانید با استفاده از نرم افزار طراحی شده شرکت اپل به نام xcode این زبان برنامه نویسی را گسترش دهید.
۲۸ دی، ۱۳۹۳
۲۸ دی، ۱۳۹۳
۲۸ دی، ۱۳۹۳
۲۸ دی، ۱۳۹۳
۲۸ دی، ۱۳۹۳
۲۸ دی، ۱۳۹۳
۲۸ دی، ۱۳۹۳
۲۹ دی، ۱۳۹۳
۲۹ دی، ۱۳۹۳
۲۹ دی، ۱۳۹۳
۲۹ دی، ۱۳۹۳
۲۹ دی، ۱۳۹۳
۲۹ دی، ۱۳۹۳
۳۰ دی، ۱۳۹۳
۳۰ دی، ۱۳۹۳
۳۰ دی، ۱۳۹۳
۵ بهمن، ۱۳۹۳
۵ بهمن، ۱۳۹۳
۵ بهمن، ۱۳۹۳
۵ بهمن، ۱۳۹۳
۵ بهمن، ۱۳۹۳
۵ بهمن، ۱۳۹۳
۵ بهمن، ۱۳۹۳
۵ بهمن، ۱۳۹۳
۵ بهمن، ۱۳۹۳
۵ بهمن، ۱۳۹۳
۵ بهمن، ۱۳۹۳
۵ بهمن، ۱۳۹۳
۷ بهمن، ۱۳۹۳
۷ بهمن، ۱۳۹۳
۷ بهمن، ۱۳۹۳
۷ بهمن، ۱۳۹۳