اگر دوست دارید اینجا رو کلیک کنید تا به کانال ولاگ های شخصی من سابسکرایب کنید.
Swift معرفی سویفت

Swift معرفی سویفت

۱- معرفی زبان Swift سویفت

٣٢ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- معرفی زبان Swift سویفت
۲۸ دی، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢
۲- معرفی Playground در Swift سویفت
۲۸ دی، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣
۳- متغیرها در Swift سویفت
۲۸ دی، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۴
۴- ثابت یا Constant در Swift سویفت
۲۸ دی، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۵
۵- پرینت در Swift سویفت
۲۸ دی، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۶
۶- شرط if در Swift سویفت
۲۸ دی، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۷
۷- سویچ switch در Swift سویفت
۲۸ دی، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۸
۸- حلقه ها در Swift سویفت
۲۹ دی، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۹
۹- فانکشن ها در Swift سویفت
۲۹ دی، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۰
۱۰- آرایه ها در Swift سویفت
۲۹ دی، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١١
۱۱- دیکشنری ها در Swift سویفت
۲۹ دی، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١٢
۱۲- چندتایی ها در Swift سویفت
۲۹ دی، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١٣
١۴
۱۴- شمارنده ها یا Enums در Swift سویفت
۳۰ دی، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۵
۱۵- بسته ها یا Closure در Swift سویفت
۳۰ دی، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۶
۱۶- کلاس ها یا Classes در Swift سویفت
۳۰ دی، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۷
۱۷- متود deinit در Swift سویفت
۵ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۸
۱۸- کلاسهای ارثی در Swift سویفت
۵ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۹
۱۹- مقدارهای حساب شده در Swift سویفت
۵ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢٢
٢٣
۲۳- فرق بین struct و class در Swift سویفت
۵ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢۴
۲۴- علایم ریاضی در Swift سویفت
۵ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢۵
۲۵- برابری و عینیت در Swift سویفت
۵ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢۶
۲۶- یکی کردن NIL در Swift سویفت
۵ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢۷
٢۸
۲۸- مبحث TypeChecking در Swift سویفت
۵ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢۹
٣۰
۳۰- قرارداد یا protocols در Swift سویفت
۷ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣١
۳۱- توسعه دادن با extension در Swift سویفت
۷ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣٢
۳۲- عمومی کردن یا Generics در Swift سویفت
۷ بهمن، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش

سوئیفت یک زبان برنامه‌نویسی کامپایلری و چند پارادایمی است که توسط شرکت اپل برای توسعه نرم‌افزار بر روی بستر آی‌اواس و اواس ده تولید شده‌است. این زبان که در کنفرانس توسعه‌دهندگان اپل در سال ۲۰۱۴ معرفی شد، طراحی شده است تا جایگزینی برای زبان برنامه‌نویسی شیءگرای اپل یعنی Objective-C باشد. کدنویسی و کامپلر شما می توانید با استفاده از نرم افزار طراحی شده شرکت اپل به نام xcode این زبان برنامه نویسی را گسترش دهید.