اگر دوست دارید اینجا رو کلیک کنید تا به کانال ولاگ های شخصی من سابسکرایب کنید.
WordPress ساخت وب سایت یک صفحه ای در وردپرس

WordPress ساخت وب سایت یک صفحه ای در وردپرس

۱- وب سایت جدید یک صفحه ای چیست؟

٢۰ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- وب سایت جدید یک صفحه ای چیست؟
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢
۲- درست کردن زیرپوسته
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣
۳- درست کردن فایل front page برای جلو صفحه
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۴
۴- محتوای برای جلو صفحه
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۵
۵- تو صف انداختن فایل
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۶
۶- استایل های اولیه
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۷
۷- ساخت منو
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۸
۸- لینک کردن منو
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۹
۹- زیر منوها
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۰
۱۰- استایل به محتوا
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١١
۱۱- عکسهای جلو صفحه
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١٢
۱۲- اضافه کردن عکسهای جلو صفحه
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١٣
١۴
۱۴- استایل به عکس ها
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۶
۱۶- تگ ادامه مطلب
۳ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۷
۱۷- منوی دست ساز برای صفحه جلویی
۳ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۸
١۹
۱۹- چسباندن منو به بالای صفحه
۳ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢۰
۲۰- اضافه کردن افکت طوماری روان
۳ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش

تا حالا وب سایت های تک صفحه ای مدرن رو دیدید که چطور زیبایی و خلاقیت به وبسایت می بخشه؟ در این درس با استفاده از وردپرس یاد خواهیم گرفت که یک وبسایت تک صفحه ای برای وردپرس بسازیم و از این وبسایت تک صفحه ای به قسمت های دیگر وردپرس لینک خواهیم کرد.