WordPress ساخت وب سایت یک صفحه ای در وردپرس

WordPress ساخت وب سایت یک صفحه ای در وردپرس

۱- وب سایت جدید یک صفحه ای چیست؟

٢۰ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- وب سایت جدید یک صفحه ای چیست؟
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢
۲- درست کردن زیرپوسته
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣
۳- درست کردن فایل front page برای جلو صفحه
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۴
۴- محتوای برای جلو صفحه
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۵
۵- تو صف انداختن فایل
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۶
۶- استایل های اولیه
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۷
۷- ساخت منو
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۸
۸- لینک کردن منو
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۹
۹- زیر منوها
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۰
۱۰- استایل به محتوا
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١١
۱۱- عکسهای جلو صفحه
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١٢
۱۲- اضافه کردن عکسهای جلو صفحه
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١٣
١۴
۱۴- استایل به عکس ها
۲ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۶
۱۶- تگ ادامه مطلب
۳ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۷
۱۷- منوی دست ساز برای صفحه جلویی
۳ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۸
١۹
۱۹- چسباندن منو به بالای صفحه
۳ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢۰
۲۰- اضافه کردن افکت طوماری روان
۳ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش

تا حالا وب سایت های تک صفحه ای مدرن رو دیدید که چطور زیبایی و خلاقیت به وبسایت می بخشه؟ در این درس با استفاده از وردپرس یاد خواهیم گرفت که یک وبسایت تک صفحه ای برای وردپرس بسازیم و از این وبسایت تک صفحه ای به قسمت های دیگر وردپرس لینک خواهیم کرد.