Regular Expression آموزش عبارت با قاعده

Regular Expression آموزش عبارت با قاعده

۱- عبارت با قاعده یا Regular Expression چیست؟

۵۶ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
۱- عبارت با قاعده یا Regular Expression چیست؟
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢
۲- تاریخ RegEx عبارت با قاعده
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣
۳- موتورهای RegEx عبارت با قاعده
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۴
۴- نصب موتور RegEx عبارت با قاعده
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۵
۵- نشانه های RegEx عبارت با قاعده
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۶
۶- حروف های دقیق RegEx عبارت با قاعده
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۷
۷- کاراکترهای متا در RegEx عبارت با قاعده
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
۸
۸- کاراکتر نقطه در RegEx عبارت با قاعده
۱۱ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١١
١٢
۱۲- مشکلات Unicode در RegEx عبارت با قاعده
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١٣
١۴
۱۴- معرفی Character Set در RegEx عبارت با قاعده
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۵
۱۵- معرفی Character Range در RegEx عبارت با قاعده
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
١۶
١۹
۱۹- پرانتزهای POSIX در RegEx عبارت با قاعده
۱۲ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢٢
۲۲- حریص بودن RegEx عبارت با قاعده
۱۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢٣
۲۳- تنبل بودن RegEx عبارت با قاعده
۱۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۴
۲۴- بازدهی در RegEx عبارت با قاعده
۱۳ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۵
۲۵- گروه کردن در RegEx عبارت با قاعده
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۶
۲۶- تناوب در RegEx عبارت با قاعده
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٢۷
٢۹
۲۹- نشانه گذاری در RegEx عبارت با قاعده
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۰
۳۰- مد چند خطه در RegEx عبارت با قاعده
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣١
۳۱- مرز کلمه در RegEx عبارت با قاعده
۱۴ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣٢
۳۲- معرفی Backreference در RegEx عبارت با قاعده
۱۵ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣٣
٣۴
٣۵
٣۷
۳۷- شرط ها در RegEx عبارت با قاعده
۱۵ خرداد، ۱۳۹۴ — ۸ سال پیش
٣۸
٣۹
۴۰
۴١
۴٢
۴۸
۴۹

عبارت باقاعده، در علوم رایانه، به معنی تطبیق رشته در متن است، که از قبیل نویسه‌های خاص، کلمات و الگوهایی از نویسه‌ها می‌باشد. یک عبارت باقاعده با زبان معمولی نوشته می‌شود که می‌تواند توسط یک پردازشگر عبارت باقاعده، یا یک برنامه که به عنوان تولیدکنندهٔ مترجم یا بررسی‌کنندهٔ متن و تشخیص قسمت‌هایی از آن به وسیلهٔ مشخصات استفاده شود.

وب سایت:
http://www.parsclick.net

فیسبوک:
http://www.facebook.com/persiantc

در این سری از آموزشها قصد من این است که شما را با مبحث Regular Expression عبارت با قاعده آشنا کنم. برای دیدن تمام قسمتهای آموزشی روی Playlist ها کلیک کنید.
لطفا به وب سایت ما سر بزنید و سوالاتتان رو به من ایمیل یا در قسمت تماس با مای وب سایت مطرح کنید.
برای دانلود کردن فایل ها به قسمت فایل های وبسایت ما روید.