اگر دوست دارید اینجا رو کلیک کنید تا به کانال ولاگ های شخصی من سابسکرایب کنید.
ترفندهای محیط توسعه نرم‌افزار

ترفندهای محیط توسعه نرم‌افزار

ترفندهای Netbeans برای ساختن وب سایت

١۶ ویدیو

برای دانلود فایل های تمرینی اول به اینجا روید و اگر نبود به گیت هاب ما روید. بعضی از درس ها فایل تمرینی ندارند.

١
ترفندهای Netbeans برای ساختن وب سایت
۲۵ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٢
ترفندهای Dreamveawer برای ساختن وب سایت
۲۵ امرداد، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
٣
بهترین پوسته برای Sublime text ادیتور
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۴
نصب Package Installer برای Sublime Text ادیتور
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۵
تورفتگی کد در Sublime Text ادیتور
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۶
تنظیمات شخصی Sublime Text ادیتور
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۷
انتخاب کد بین پرانتز Sublime Text ادیتور
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۸
انتخاب یک خط کد در Sublime Text ادیتور
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
۹
تغییر فوق العاده ی کدها Sublime Text ادیتور
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۰
خرده کدهای Sublime Text ادیتور
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١١
کار با Emmet قسمت اول
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١٢
کار با Emmet قسمت دوم
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١٣
کار با Emmet قسمت سوم
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۴
کار با Emmet قسمت چهارم
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۵
کار با Emmet قسمت پنجم
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش
١۶
کار با Emmet قسمت ششم
۱ شهریور، ۱۳۹۳ — ۶ سال پیش

در این یک سری ویدئو سعی شده در رابطه با ترفندهای محیط توسعه نرم‌افزار، ترفندهای ویرایشگرهای متن و چیزهای دیگر در مورد ساخت آسان نرم افزار با استفاده از بهترین ابزارهای موجود در دنیا صحبت شود. این سری از ویدئوها به مراتب بروزرسانی خواهد شد و بهتر است هر چند وقت یکبار بر گردید و این ویدئوها را نگاه کنید تا ببینید چیزی جدید به آنها اضافه شده است یا خیر. بنابراین ایده ی خوبی است که این درس را به لیست پخش خود اضافه کنید.